Uutta Pohjanmaan rannikolle: Havator on aloittanut satamanostopalvelut Kalajoen satamassa

Havator aloittaa satamanosturipalvelut Kalajoen satamassa. Satamaan toimitettu Gottwald HMK 300 E -satamanosturi mahdollistaa muun muassa projektikuormaukset sekä muiden suurten, jopa 100 tonnia painavien taakkojen nostot. Näin sijainniltaan erinomainen satama voi jatkossa palvella tehokkaasti esimerkiksi tuulivoimaliiketoiminnan logistisia tarpeita.

For English version, click here.

Kalajoen satama on Havatorin satamanostoliiketoiminnalle luonnollinen investointikohde. Kalajoelta on hyvät ja helpot yhteydet valtateille 8 sekä 4 (E75), joiden kautta liikkuu paljon muun muassa tuulivoimakuljetuksia. Ne ovat Havatorin erikoiskuljetusyksikön toiminnan keskiössä.

”Voimme palvella entistä tehokkaammin paitsi satamaliikenteen myös tuulivoiman tarpeita”, kommentoi Havatorin toimitusjohtaja Christoffer Landtman.

”Kalajoen satamassa on tähän saakka ollut ainoastaan materiaalinkäsittelykoneita, joten satamanosturi tuo uutta ulottuvuutta koko sataman toimintaan. Satamanosturin avulla Kalajoen satamassa pystytään jatkossa tekemään muun muassa projektikuormauksia sekä muita vastaavia satamaliiketoiminnan nostoja”.

”Havatorin nosturi mahdollistaa meille kilpailun lisääntyvän tuulivoimarakentamisen yhtenä logistisena keskipisteenä. Uskon, että voimme nyt satamanosturin, erinomaisten maantieyhteyksien ja laajennettavien varastokenttien avulla tarjota Kalajoen sataman kautta koko toimitusketjun kattavaa, sujuvinta sekä kustannustehokkainta palvelua tuulivoima- ja projektitoimittajille. Sataman toiminnalle oli erittäin tärkeää, että Havator valitsi satamamme nosturin sijoituspaikaksi”, Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtaja Petri Nikupeteri toteaa.

Havatorilla on satamanostoliiketoimintaa Suomessa Kalajoen sataman ohella Kemin Ajoksen ja Oulun Vihreäsaaren satamissa. Havator toimii kaikissa satamissa nostopalveluita tarjoavana yrityksenä satamaoperaattoreiden alaisuudessa.

Lisätietoja:

Pasi Körkkö, Satamayksikön päällikkö, Havator Oy
pasi.korkko@havator.com, 040 548 3024

Christoffer Landtman, Toimitusjohtaja, Havator Oy
christoffer.landtman@havator.com, 041 510 1073

Ari Henriksson, VP, erikoiskuljetukset, Havator Oy
ari.henriksson@havator.com, 050 536 7320

Petri Nikupeteri, Toimitusjohtaja, Kalajoen satama Oy
petri.nikupeteri@portofkalajoki.fi, 044 4691 358

Havator Oy | Havator Group Oy

Havator on vuonna 1956 perustettu nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tavoitteemme on olla kehityksen kärjessä, viedä tapaa tehdä asioita eteenpäin turvallisuutta ja tehokkuutta kehittäen, toimialan perinteitä unohtamatta. Konsernin liikevaihto on noin 90 MEUR, ja palveluksessamme on noin 450 ammattilaista. Lue lisää: havator.fi

Kalajoen satama | Katso sijainti

Kalajoen satama on suurista integraateista riippumaton vapaa kauppasatama, joka palvelee asiakkaita tasapuolisesti. Sataman operaattoreina toimivat huolintaliikkeet Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan Huolinta Oy. Kalajoen sataman vuotuinen kokonaisliikenne on noin 500 000 tonnia ja satamassa käy keskimäärin n. 150 laivaa vuodessa. Lue lisää: portofkalajoki.fi


In English:

New services to the Ostrobothnian coast: Havator has started harbor lifting services in the port of Kalajoki

Havator has started as a harbor lifting service provider in the port of Kalajoki. The Gottwald HMK 300 E harbor crane delivered to the port enables, among other things, project loading and lifting of other large loads weighing up to 100 ton. The excellently located port can efficiently serve the logistical needs of, for example, the wind power industry.

The Port of Kalajoki is a natural investment target for Havator’s harbor lifting business. There are good and easy connections from Kalajoki to the national roads 8 and 4 (E75) through which, for example, a lot of wind power transports are carried out. Such transports are at the heart of Havator’s Special transport unit’s operations.

“Through this development we can serve the needs of both port traffic and the wind power industry more efficiently,” Christoffer Landtman, CEO of Havator, comments.

“Until now, the port of Kalajoki has only had material handling machines, so the harbor crane brings a new dimension to the entire port’s operations. With the harbor crane, Kalajoki harbor can offer, among other things, project loading and other heavy lifting services necessary to become a full-service port.”

“Havator’s crane enables us to compete as one of the logistical hubs for the growing wind power industry. I believe that through the Port of Kalajoki we can now, with the harbor crane, excellent road connections and flexible storage areas, offer the smoothest and cost-effective services to wind power and project suppliers that covers the whole supply chain. Havator locating one of its cranes into our port is thus a very important development step for the port’s operations,” notes Petri Nikupeteri, CEO of Port of Kalajoki.

Havator offers harbor lifting services in Finland in addition to the port of Kalajoki in the ports of Ajos in Kemi and Vihreäsaari in Oulu. Havator operates at ports as a lifting service provider under the auspices of the port operators.

For more information:

Pasi Körkkö, Head of Harbor operations, Havator Oy
pasi.korkko@havator.com, +358 40 548 3024

Christoffer Landtman, CEO, Havator Oy
christoffer.landtman@havator.com, +358 41 510 1073

Ari Henriksson, VP, Special transports, Havator Oy
ari.henriksson@havator.com, +358 50 536 7320

Petri Nikupeteri, Commercial Director, Port of Kalajoki
petri.nikupeteri@portofkalajoki.fi, +358 44 4691 358

Havator Oy | Havator Group Oy

Havator is the Nordic leader in lifting, special transport and heavy haulage services. With more than 30 local depots, Havator is always close to its customers. With our committed project and special transport professionals, we will find a solution that best accommodates your needs. Havator Group Oy has a turnover of approximately EUR 90 million and employs approximately 450 people. Read More: havator.com

Port of Kalajoki | See location

The Port of Kalajoki is an independent and free trade port which deals with its customers equally. The port operators for the Port of Kalajoki are Oy Blomberg Stevedoring Ab and Rahjan Huolinta – forwarding company. The overall traffic of the Port of Kalajoki is approximately 500,000 tonnes and there are about 150 vessels visiting the port annually. Read more: portofkalajoki.fi