Vastuullisuus

Vastuullisuus kilpailuetuna


Alamme johtavana toimijana tavoitteemme on olla mukana rakentamassa kestävän kehityksen liiketoimintamallia. Tämä tavoite näkyy tavassamme huomioida vaikutuksemme henkilöstöön, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Meidän tehtävämme on ajaa alan muutosta haastamalla alan toimintatapoja, parantamalla resurssitehokkuutta läpi arvoketjun ja arvioimalla jatkuvasti toimenpiteiden tehokkuutta.

Havatorin vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta pääteemasta:

Vastuullisuus alkaa yrityskulttuurista

Hyvä hallintotapa on vastuullisen liiketoiminnan perusedellytys ja Havatorin tekemisen ytimessä.

Hyvä hallintotapa luo vahvan perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiselle. Tavoitteemme on keskittyä liiketoiminnan kestävään kehittämiseen pitkällä aikavälillä ja vaikuttaa positiivisesti myös yhteiskuntatasolla.

Havatorille hyvän hallintotavan kulmakivet ovat tinkimätön työturvallisuuskulttuuri, eettiset ohjeet sekä toimintamallin kattava sertifiointi. Integroitu johtamisjärjestelmämme sisältää nyt kolme ISO-standardia, ja tulevaisuuden tavoitteemme on täydentää järjestelmää vastuullisuustyömme sertifioinnilla.

Turvallisuus ensin - sertifioitu toiminta on laadun tae

Havatorilla turvallisuus on kaiken tekemisen tinkimätön periaate. Turvallisuus on tehokkaan ja laadukkaan toiminnan runko, joka ohjaa kaikkia muita tekemisen vaiheita.

Havatorin toimintajärjestelmä on laadittu ja sertifioitu tunnetuimpien johtamisstandardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti. Kansainvälisesti tunnetun akkreditointiorganisaation Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä ja valvoma sertifikaatti toimii jatkuvana todisteena yrityksen toiminnan laadusta.

Havator ISO sertifikaatit

Eettiset ohjeet

Havatorin eettinen ohjeistus on koko arvoketjun toimintaa ohjaava kuvaus. Koko konsernin kattava ohjeistus koskee myös alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja enenevässä määrin myös asiakkaita.

Tutustu ohjeisiin

Ilmoita väärinkäytöksestä

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Tietosuoja on Havatorille kunnia-asia. Havatorilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä. Työntekijöiden jatkuvalla koulutuksella varmistetaan alan yleistä kehitystä vastaava osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen. Voit tutustua tietosuojakäytäntöihimme tarkemmin selostesivullamme.

Tietosuojaseloste

Vaikutamme kaikki valinnoillamme

Uskomme, että jokainen yritys voi tietoisilla valinnoilla pienentää ympäristövaikutustaan.

Havatorin ylivoimaisesti suurin ympäristövaikutus syntyy kaluston energiankulutuksesta. Omaan tekemiseemme vaikuttamisen ohella haluamme ulottaa ympäristötyömme myös asioihin, joihin emme voi merkittävästi suoraan itse vaikuttaa. Siksi tuemme valikoituja yhteistyökumppaneita heidän pitkäjänteisessä ympäristönsuojelutyössään.

Työskentelemme aktiivisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja ollaksemme luotettava palvelutoimittaja, joka täyttää alalle asetetut ympäristövaatimukset. Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja ohjaamme niitä ympäristöön kohdistuvan kuormituksen minimoimiseksi.

Tähän tähtäämme esimerkiksi:

Optimoimalla kuljetuksiamme

ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kattavan varikkoverkostomme ansiosta olemme lähellä projekteja, jolloin myös niissä tarvittavat kuljetukset ovat lyhyempiä. Kuljetusten optimointi tuo kustannustehokkuutta myös asiakkaillemme.

Käyttämällä erikoislaitteistoja

maaperälle työskentelystä aiheutuvan paineen tasoittamiseen. Näin pystymme minimoimaan esimerkiksi herkille maa-alueille aiheutuvat vahingot.

Uudistamalla kalustoamme

jatkuvasti ja investoimalla esimerkiksi nostureihin, jotka toimivat sähköllä, joissa on ympäristöystävällisemmät moottorit sekä hydrauliikkaöljyt.

Minimoimalla kemikaalien käytön

varikoilla ja korvaamalla käytössä olevia kemikaaleja ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Havator tukee Itämeren hyvinvointia

Olisiko Pohjoismaita olemassa ilman Itämerta? Havator on aikoinaan rakennettu pohjoismaisen kulttuurin, arvomaailman ja yhteistyön varaan. Näemme Itämeren tärkeänä symbolina pohjoismaiselle hengelle ja haluamme vaalia sen hyvinvointia.

Vaikka Havatorin suorat ympäristövaikutukset Itämereen ovat suhteellisen rajatut, on monella Havatorin toimittajalla ja asiakkaalla iso vaikutus Itämeren kuntoon. Olemme siksi päättäneet ryhtyä pitkäaikaiseen yhteistyöhön John Nurmisen Säätiön kanssa. Yhteistyömme tavoitteena on rakentaa Havatorille palvelu- ja liiketoimintamalleja, joiden kautta voimme ohjata varoja John Nurmisen Säätiölle, ja tällä tavoin varmistaa, että Itämerestä pidetään hyvää huolta.

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

www.johnnurmisensaatio.fi

Esimerkissä on voimaa

Jokainen yritys on osa jotain suurempaa. Toimintamme vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan sekä suoraan että epäsuoraan.

Me Havatorilla vastustamme markkinahäiriöihin johtavaa toimintaa, noudatamme työehtosopimuksiamme ja terveysviranomaisten suosituksia. Haluamme olla turvallinen ja innostava työpaikka, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa, ottaa vastuuta ja kehittyä. Seuraamme jatkuvasti vaikutustamme sidosryhmiimme ja kehitämme toimintamalliamme palautteen perusteella.

Olemme Havatorilla sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteitamme noudattaen. Edellytämme tätä työntekijöiltämme ja myös kaikilta sidosryhmiltämme, joiden kanssa toimimme. Whistleblow-ilmoituskanava on osa vastuullista liiketoimintaa.

Eettiset ohjeet

Havatorin eettinen ohjeistus on koko arvoketjun toimintaa ohjaava kuvaus. Koko konsernin kattava ohjeistus koskee myös alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja enenevässä määrin myös asiakkaita.

Tutustu ohjeisiin

Ilmoita väärinkäytöksestä


Havator on yksi Suomen Vahvimmista

Vastuullisena yrityksenä huolehdimme myös taloudellisista velvoitteistamme. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on osoitus yrityksemme luottokelpoisuudesta ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatin myöntää Suomen Asiakastieto Oy, ja yrityskohtaiset tietomme voit tarkistaa täältä: Havator Oy | Havator Group Oy

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, Havator OySuomen Vahvimmat -sertifikaatti, Havator Group Oy