HAVATOR Whistleblow -kanava


Ilmoita väärinkäytöksestä

Olemme Havatorilla sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteitamme noudattaen. Edellytämme tätä työntekijöiltämme ja myös kaikilta sidosryhmiltämme, joiden kanssa toimimme. Whistleblow-ilmoituskanava on osa vastuullista liiketoimintaa.

Mikäli olet havainnut tai epäilet Havator-konsernissa tapahtuvan taloudellisia väärinkäytöksiä, lainvastaisuutta tai muuta Eettisten ohjeidemme vastaista toimintaa, pyydämme ilmoittamaan asiasta viipymättä Havator Whistleblow -kanavan kautta.

Whistleblow-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt Havator-konsernista. Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai nimettömästi. Omalla nimellä tehtyjen ilmoitusten käsitteleminen on helpompaa ja tehokkaampaa, mutta myös nimettömänä tehdyt ilmoitukset käsitellään yhdenvertaisesti. Havator käsittelee ilmoittajan henkilötietoja ja ilmoituksessa annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja siten kuin lainsäädäntö edellyttää. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Kiitos ilmoituksestasi, jonka avulla yrityksemme voi vastaisuudessakin toimia yhtiönä, joka vaalii työssään hyvää liiketoiminnan etiikkaa!

Ilmoita väärinkäytöksestä