Sähkönjakeluinfraa korjaamassa: uusien voimajohtopylväiden pystytystyöt kunnialla maaliin Naantalin Rymättylässä

Tammikuun Toini-myrsky teki mittakaavaltaan ennennäkemätöntä vahinkoa ja jätti jälkensä myös sähköverkkoomme. Naantalin Rymättylässä mereen kaatuneita Carunan suurjänniteverkon voimajohtopylväitä päästiin korvaamaan uusilla huolellisten suunnittelu- ja valmistelutöiden päätteeksi toukokuussa. Havator vastasi uusien pylväiden nostoista yhteistyössä voimajohdot uusivan Enersensen kanssa.

Suurjänniteverkon voimajohdot kulkevat Naantalin Rymättylässä kallioisessa maastossa meren rannalla. Verkon korjaustyöt alueella ovat vaikeakulkuisen maaston, voimajohdon kanssa risteävän vesiliikenneväylän sekä kohteen läheisyydessä sijaitsevan golfkentän vuoksi haastavia. Jotta myrskyssä kaatuneiden voimajohtopylväiden korjaustöihin oli mahdollista ryhtyä, joutui urakoitsija vahvistamaan vanhat tiet kuljetukset kestäväksi. Myös maaston pohjia piti tasoittaa ja vahvistaa, jotta pylväiden perustus- ja nostotyöt saatiin toteutettua turvallisesti.

Havator osallistui projektiin sen alkumetreiltä lähtien. Heti myrskyn jälkeen tehtiin Enersensen kanssa ensimmäinen työmaakatselmus, jossa kartoitettiin kohde ja sen asettamat erityisvaatimukset. Lisäksi tarkistettiin alueelle vievien teiden kunto ja kantokyky. Uusien voimajohtopylväiden pystytystyöt suunniteltiin tarkasti yhteistyössä voimajohtojen uusimisesta vastaavan Enersensen edustajien kanssa. Tarkka, ammattitaitoinen suunnittelu on aina olennainen osa onnistunutta nostotyötoteutusta, ja sen tärkeys korostuu etenkin haastavissa olosuhteissa.

Pylväiden perustustyöt saatiin päätökseen huhtikuussa ja uudet pylväät nostettiin paikoilleen Havatorin 130-tonnisella Liebherr LTM 1130-5.1 -ajoneuvonosturilla toukokuussa. Voimajohtojen uusimistyöt valmistuvat juhannukseen mennessä, ja pylväät kaataneilta lumikuormavahingoilta vältytään jatkossa vahvempien pylväiden ja johtoihin nyt asennettujen kuorma-antureiden ansiosta.

Lisätietoja

Sirviö Antti

Nostot | Turku, Pori, Tampere
Myyntipäällikkö, Lounais-Suomi ja Pirkanmaa
antti.sirvio@havator.com
050 569 6013Joka kymmenes Havatorin nostoista tehdään infratyömailla

Havator on jatkuvasti mukana monenlaisissa infrahankkeiden nostotöissä ympäri Suomea. Lue lisää infrarakentamisen palveluista ja ota yhteyttä!