Palvelukumppanuudessa arvostetaan turvallisuusajattelua, sujuvaa yhteistyötä sekä joustavuutta

Havatorilla toteutettiin vuoden 2020 alussa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suomessa ja Ruotsissa. Kyselyjen tulokset antavat aihetta kiitokselle, tuovat suuntaa kehitystoimenpiteille ja auttavat vahvistamaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Kyselyt toteutettiin sähköisesti yhteistyössä riippumattoman, tyytyväisyyden kartoittamiseen erikoistuneen palveluntarjoajan kanssa.

Asiakkaille suunnatussa kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan Havatorin toimintaa yhteensä viidellätoista eri osa-alueella. Lisäksi vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen merkitystä itselleen ja Havatorin toimintaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin palveluntarjoajiin.

Tärkeimmiksi palvelukumppanilta vaadittaviksi ominaisuuksiksi nousivat turvallisuusajattelu, sujuva yhteistyö ja joustavuus. Havator sai hyvät arvosanat kaikilla näillä osa-alueilla. Havatoria kiiteltiin myös mm. luotettavuudesta ja palvelun laadusta.

Havatorilla on panostettu pitkäjänteisesti ja koko organisaation tasolla turvallisuusajatteluun, ja asiakaskunnan palaute validoi tehtyä työtä. ”On hienoa, että turvallisuusajattelu, joka on yrityskulttuurissamme aivan keskeinen arvo, resonoi näin vahvasti asiakaskunnassamme”, kommentoi Havator Groupin toimitusjohtaja Christoffer Landtman. ”Kaiken kaikkiaan tulokset ovat kannaltamme erinomaiset ja osoittavat, että teemme asiakkaidemme näkökulmasta katsottuna asioita oikein”.

Kyselyn tulosten mukaan asiakkaat myös suosittelevat Havatoria mielellään. Suosittelijoiden osuus vastaajista oli kasvanut edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna.

”Suosittelu on erittäin suuri luottamuksenosoitus, ja kiitämme asiakkaitamme siitä. Luottamus rakennetaan ja lunastetaan jokaisessa kohtaamisessa, joten kaikkien havatorilaisten panos on tärkeä. Asiakaskyselyn rinnalla tehdyn henkilöstökyselyn tuloksista näemme, että asiakaskeskeisyys ja palvelun laatu ovat tärkeitä myös henkilöstöllemme. Tiimimme jäsenet ovat sitoutuneita ja ylpeitä työstä, jota he tekevät. Sillä on suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen”, Landtman jatkaa.

Kyselyjen tulokset jalkautetaan Havatorilla konkreettisiksi kehityshankkeiksi. Hyviä käytänteitä vahvistetaan ja uusia luodaan erityisesti asiakaskeskeisyyden osa-alueella. Tavoitteena on lyhentää reagointiaikoja ja nostaa proaktiivisuutta esimerkiksi asiakkaalle soveltuvien, uusien ratkaisujen kehittämisessä ja tarjoamisessa sekä asiakassuhteiden yleisessä kehittämisessä.

”Me olemme Pohjoismaiden markkinajohtaja, ja suunnannäyttäjän rooliin kuuluu jatkuva liiketoiminnan kehittäminen. Asiakaskeskeisyys lähtee asiakkaan ja henkilöstön kuulemisesta ja saadun palautteen muuntamisesta käytännön tason toimenpiteiksi. Tämä työ on jatkuvaa, mielenkiintoista ja antoisaa, ja paras palaute siitä ovat tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät”, kiteyttää Landtman.


Havator on toteuttanut asiakas- ja/tai henkilöstökyselyjä vuodesta 2016 lähtien. Kyselyjen maantieteellinen fokus ja kohderyhmä ovat vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2020 kyselyt toteutettiin ensimmäistä kertaa samassa laajuudessa molemmille kohderyhmille molemmilla Havatorin päämarkkinoilla, Suomessa ja Ruotsissa. Kyselyjen tuloksia käytetään aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla.


Tutustu palveluihimme

Havatorin toiminnan lähtökohtana ja tinkimättömänä periaatteena on ”turvallisuus ensin”. Suunnittelemme ja toteutamme työt yli 60 vuoden kokemuksella turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti sekä rakentamisen että teollisuuden kohteissa. Oli kyseessä nostaminen, erikoiskuljetukset, tunkkaus tai haalaus, yksikään haaste ei ole meille liian pieni tai suuri.

Lue lisää