Empower on nyt Enersense. Artikkeli kirjoitettu maaliskuussa 2020 ennen nimenmuutosta.

Käytöstä poistunut telemasto purettiin yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaan Empower PN Oy:n kanssa.

Tarkkojen nostosuunnitelmien lisäksi Havator teki nostoihin liittyvät taustaselvitystyöt, kuten lentoesteselvitykset, koska telemasto sijaitsee lentokentän läheisyydessä. Huolellinen ennakkosuunnittelu mahdollisti juuri oikeanlaisen nostokoneen valinnan: työssä käytettiin 130-tonnista ajoneuvonosturia, jonka ristikkojatkopuomilla päästiin kohteen edellyttämään 80 metrin korkeuteen. Havatorin Turun toimipiste vastasi projektin alihankkijana maston purkuun liittyvistä nostotöistä ja niiden suunnittelusta. Projektin loppuasiakas oli kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Empowerilla luotetaan Havatorin osaamiseen nostopalveluiden suunnittelijana ja tuottajana. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana Havatorin kaluston ja osaajien on todettu soveltuvan hyvin Empowerin tarpeisiin.

”Kiinnitämme huomiota alihankkijoiden valinnassa muun muassa siihen, että meillä on yhteneväinen käsitys esimerkiksi työmaaturvallisuudesta ja tiedottamisesta. Saumaton tiedonkulku ja yhteistyö on tärkeää”, kommentoi Paavo Kaija, Empower PN Oy:n yksikön päällikkö.

”Meille myös joustavuus on olennaista. Tässäkin nostotyössä jouduttiin muuttamaan nostosuunnitelmia lennosta, ja kokeneiden kuskien avulla pystyimme tekemään riskikartoituksen muutoksesta saman tien. Tulimme siihen lopputulokseen, että suunnitelman voi muuttaa ja nostot saatiin toteutettua ongelmitta”, Kaija jatkaa.

Purkupäivien tuuliolosuhteet loivat projektiin omat haasteensa ja aiheuttivat viivästystä. Havatorin tekemisessä turvallisuusasiat ovat aina ensisijaisia eikä työtä aloiteta, jos tietyt tuulirajat ylittyvät. Lisäksi asentajien ja nosturinkuljettajien yhteydenpidon tulee toimia saumattomasti töiden aikana, jotta työskentely on tehokasta ja turvallista

”On ilo ottaa tällaiset varmat ja kokeneet tekijät töihin. Heidän kanssaan lopputulos onnistuu ja joustavuutta riittää. Jatkamme hyvillä mielin yhteistyötä seuraavissa kohteissa”, toteaa Kaija.

Myös Havatorin Myyntipäällikkö Antti Sirviö kiittelee yhteistyön sujuvuutta. ”Meillä on jatkuvaa, hyvää keskustelua ja yhteydenpitoa. Työt suunnitellaan aina hyvässä hengessä, ja molemmat pääsevät osallistumaan suunnitteluun. Pitkän yhteistyön ansiosta tunnemme toistemme toimintamallit. Se tukee ja joustavoittaa tekemistä”.

Empower lyhyesti

Empower-konsernin toiminta kattaa tehtaiden ja voimalaitosten kunnossapidon, tietojärjestelmien ja palveluratkaisujen toimitukset energiasektorille sekä televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon. Konsernissa sähköverkkoihin kohdistuvista palveluista vastaa Empower PN Oy, jonka palvelut kattavat sähköverkkojen ja tuulivoimapuistojen esisuunnittelun, suunnittelun, rakentamisen, kenttäasennukset, ylläpidon ja käytön. Empower-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 252,7 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 1 700 osaajaa.

Ota yhteyttä!

Palvelemme kaikenlaisissa nostotöissä – mietitään yhdessä sinua parhaiten palveleva ratkaisu!

Myynti

Sirviö Antti

Nostot | Turku
Myyntipäällikkö
antti.sirvio@havator.com
050 569 6013