Sujuvat nostot palvelusopimuksella

Ota yhteyttäTarjouspyyntö

Miksi keskittää nostotöitä palvelusopimuksella?

Palvelusopimuksella voidaan sopia laajasta kirjosta asioita asiakkuudesta riippuen. Ennakkoon sopimalla töihin saadaan ennen kaikkea sujuvuutta ja ennustettavuutta.

Mitä palvelusopimuksella tarkoitetaan


Palvelusopimus tai raami-/puitesopimus on pohja, jonka päälle lähdetään rakentamaan pidempiaikaista yhteistyötä. Sopimuksen lähtöajatus on, että sopijapuolet haluavat kehittää yhteistyötä luomalla yhteiset pelisäännöt ja asettamalla yhteiset tavoitteet.

Yksinkertaisimmillaan palvelusopimus pitää sisällään yleisten sopimusehtojen lisäksi kuvaukset toimintamalleista ja vastuista, seurantamekanismeista ja mittareista sekä hinnaston, joka voi olla alueellinen tai valtakunnallinen.

Kestävä pohja yhteistyölle


Palvelusopimuksen tarkoituksena ei ole sitoa kumpaakaan osapuolta, vaan luoda kestävää pohjaa yhteistyölle. Tämä tapahtuu antamalla toiselle sopijapuolelle etusijaa urakkakohtaisissa kumppanivalinnoissa.

Kun osapuolet oppivat tuntemaan toistensa työskentelytavat ja tarpeet, yhteistyöllä on mahdollisuus kehittyä edulliseen suuntaan. Työskentely tehostuu, ja kustannuksiin saadaan ennustettavuutta, kun palvelusopimuksessa voidaan sopia myös kiinteästä hinnoittelusta.

Palvelusopimuksen etuja erityyppisille asiakkaille

 1. Työturvallisuus. Palvelusopimuksella varmistetaan työturvallisuuteen liittyvät perusasiat, toimintatavat, varusteet ja tarvittavat riskianalyysit ennen töiden aloittamista.
 2. Keskitytään tekemiseen. Kun ehdot, pelisäännöt ja hinnat on sovittu, voidaan keskittyä olennaiseen eli työn laadukkaaseen läpivientiin.
 3. Suunnitelmallisuus. Nosturitoimittajan suurin yksittäinen kustannuksiin vaikuttava tekijä on suunnitelmallisuus. Kun ensisijainen toimittaja on valittu, voi toimittaja olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi seisakkitöitä, jolloin kokonaiskustannusta saadaan alaspäin.
 4. Kiinteä hinta. Tiiviimmän yhteistyön myötä toimittaja voi sitoutua kiinteään hintaan. Kiinteä hinnoittelu on molempien osapuolten pitkän aikajänteen intressissä.
 5. Palvelualttius. Palvelusopimusasiakkaasta tulee toimittajan silmissä ensisijainen asiakas. Tämä lisää palvelualttiutta esimerkiksi normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvissa töissä.
 1. Sitoutunut toimittaja. Jos nostot ovat asiakkaalle epäsäännöllinen, mutta kriittinen ostopalvelu, yhden toimittajan kanssa työskentely tuo varmuutta ja antaa mahdollisuuden koordinoidumpaan tekemiseen.
 2. Työturvallisuus ja toimintatavat. Jos tarpeet ovat epäsäännöllisiä, työturvallisuuden ja asiakkaan työtapojen ymmärtäminen on vielä tärkeämpää, koska toimintatavat eivät tule tutuiksi toistojen vaan asiakkaan tuntemisen kautta.
 3. Keskitytään tekemiseen. Kun ehdot, pelisäännöt ja hinnat on sovittu, voidaan keskittyä olennaiseen eli työn laadukkaaseen läpivientiin.
 4. Palvelualttius. Palvelusopimusasiakkaasta tulee toimittajan silmissä ensisijainen asiakas. Tämä lisää palvelualttiutta esimerkiksi normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvissa töissä.
 5. Pohja laskentaan. Ensisijaisen toimittajan kanssa sovellettua hinnoittelua voidaan käyttää sisäisen laskennan työkaluna ilman suurta erillistä kilpailutusta. Tämä auttaa sisäisen organisaation oppimisessa.
 1. Työturvallisuus. Palvelusopimuksella varmistetaan työturvallisuuteen liittyvät perusasiat, toimintatavat, varusteet ja tarvittavat riskianalyysit ennen töiden aloittamista.
 2. Ehdot ja pelisäännöt. Pääosa nostotöiden tilauksista tehdään puhelimitse, ja vallitsevan käytännön mukaan tällöin sovelletaan alan yleisiä ehtoja (INFRA 09). Pelisäännöt, vastuunrajoitukset ja vakuutusvaatimukset ovat hyvin toimittajaystävällisiä. Palvelusopimuksella saadaan sovittua molemmille osapuolille soveltuvammista ehdoista.
 3. Hinnoittelu. Puhelintilauksissa sovitaan yleensä pelkästään yksikköhinnasta. Lisäveloitusten määrä on yleensä suuri haaste ja sopimusteknisesti vaikea välttää. Palvelusopimuksella kustannuksiin saadaan ennustettavuutta.
 4. Suunnitelmallisuus. Nosturitoimittajan suurin yksittäinen kustannuksiin vaikuttava tekijä on suunnitelmallisuus. Jos toimittajia on vähemmän, voi heitä ottaa mukaan töiden suunnitteluun ja aikataulutukseen. Paremmalla suunnittelulla toimittaja voi toimia kilpailukykyisemmin, mikä näkyy kokonaiskustannuksissa.
 5. Kiinteä hinta. Tiiviimmän yhteistyön myötä toimittaja voi sitoutua kiinteään hinnoitteluun.
 1. Työturvallisuus. Työmaalla, jolla saattaa olla samaan aikaan kymmeniä nostureita, on työturvallisuuden koordinointi haastavaa ja lähtökohtaisesti tilaajan vastuulla. Nostokoordinaattori ottaa vastuun nostoihin liittyvän työturvallisuuden varmistamisesta.
 2. Töiden jaksottaminen. Nostokoordinaattorin yksi päätehtävistä on jaksottaa työt siten, että kysyntäpiikkejä tasataan. Välttämällä yhden lisänosturin tilaamisen työmaalle nostokoordinaattori säästää tilaajalta 500-5000 EUR pelkästään mobilisaatiokustannuksia.
 3. Suunnitelmallisuus. Nostokoordinaattori on jatkuvasti työmaalla ja seuraa aikataulumuutoksia. Kun muutokset ajojärjestelyihin kommunikoidaan ajoissa, toimittajan on mahdollista optimoida kustannuksia.
 4. Nosto-osaaminen. Nostokoordinaattorista tulee työmaan nostoasiantuntija, ja koska hän on jatkuvasti työmaalla, voidaan mahdolliset epäselvyydet selvittää ripeästi ennen laitteiden tilaamista. Näin vältetään väärän kaluston tilaamisesta, kaluston odottelusta ja mobilisaatiosta johtuvia kustannuksia.
 5. Töiden dokumentointi. Nostokoordinaattori tuottaa nostodokumentaation ja suunnitteluasiakirjat, mm. nostosuunnitelman (sis. CAD-kuvat). Koordinaattori vastaa myös siitä, että työt dokumentoidaan mm. laskutusta ja kustannusten kohdistamista varten.

Voisiko palvelusopimus tuoda tehokkuutta sinun liiketoimintaasi?

Ota yhteyttä niin katsotaan, minkälainen kokonaisuus palvelisi juuri sinun tarpeitasi!

Vuorenhela Jesse

Aluepäällikkö, Etelä- ja Kaakkois-Suomi
jesse.vuorenhela@havator.com
050 477 1368

Julin Peter

Aluepäällikkö, Länsi-, Keski- ja Itä-Suomi
peter.julin@havator.com
050 395 5551

Heininen Jukka

Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi
jukka.heininen@havator.com
040 521 4833

Kaivostyömaanostot hoitaa Havator

Kiinteä hinta

Nostopalveluita kiinteään hintaan? Kyllä, se on mahdollista! Kiinteän hinnoittelun kannalta tärkeintä on luottamus ja avoin keskustelu jo heti projektin suunnitteluvaiheessa. Huolellisella läpikäynnillä pystytään tunnistamaan myös ne urakan osat, joiden laajuutta ei voida vielä varmasti määrittää. Näin voidaan tehokkaasti sopia myös tällaisten töiden hinnoittelumalleista. Kiinnostuitko kiinteästi hinnoitelluista urakkamalleista? Tutustu kiinteään hinnoitteluun.

Kiinteä hinta

Kaikki palvelumme

Havatorin toiminnan lähtökohtana ja tinkimättömänä periaatteena on ”turvallisuus ensin”. Suunnittelemme ja toteutamme työt yli 60 vuoden kokemuksella turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti sekä rakentamisen että teollisuuden kohteissa. Oli kyseessä nostaminen, erikoiskuljetukset, tunkkaus tai haalaus, yksikään haaste ei ole meille liian pieni tai suuri.

Lue lisää