Nostosuunnittelu

Laadukas suunnittelu on sujuvan tekemisen perusta

Ota yhteyttäTarjouspyyntö

Lisäarvoa ammattitaitoisesta nostosuunnittelusta

Nostosuunnittelun avulla varmistetaan, että nostot sujuvat suunnitellusti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Nostosuunnitelmat voidaan laatia kaikista nostoista, mutta ne ovat pakolliset erityisen vaativissa sekä vaikeissa nostotöissä, jotka suunnitellaan alusta loppuun huolellisesti ja kaikki nostoihin vaikuttavat muuttujat huomioiden.

Havator on panostanut vahvasti nostosuunnittelun kehittämiseen ja suunnittelijoiden koulutukseen. Havatorilla nostosuunnittelua tehdään yleensä osana palvelukokonaisuuksia, joihin voi kuulua nostosuunnittelun ohella esimerkiksi nostojen määrittäminen, koordinointi, suorittaminen ja valvonta. Suunnitelmia voidaan kuitenkin tuottaa myös erillispalveluina. Havatorilla on sekä päätoimisia nostosuunnittelijoita että työnjohtajia, joista osa on erikoistunut nostosuunnitelmien tekoon.

Jokainen nostotyö on erilainen, ja työn ja kohteen vaativuudesta riippuen nostot voidaan suunnitella monella eri tavalla. Ammattitaitoinen nostosuunnittelija valitsee aina nostoon parhaiten soveltuvan suunnittelutavan. Nostosuunnittelussa käytetään erilaisia ohjelmistoja, mm. AutoCadia lisäosineen, CRANEbeeta ja CranePlanneria, joiden avulla pystytään mm. havainnollistamaan työkohteeseen parhaiten soveltuva nosturi, sen tarvitsema tila sekä optimaalinen positiointi työmaalla. Nostosuunnittelussa voidaan nykyisin käyttää myös lisättyä todellisuutta.

Kaikki nostosuunnitelmat toimitetaan kirjallisina, ja ne sisältävät nostoista tehdyt mallinnokset ja laskelmat. Asiakkaan hyväksyttyä suunnitelmat Havatorin tiimi toimittaa tilatut nostot ja niihin liittyvät lisäpalvelut sovitusti ja suunnitelmien mukaisesti.

Nostosuunnittelun hyödyt asiakkaalle

Laadukas nostosuunnitelma on perusta turvalliselle tekemiselle ja tarjoaa pohjan sekä aluesuunnittelulle että toimivalle työmaalogistiikalle.  Hyvällä suunnittelulla ja kaikki työmaalla toimivat huomioivalla yhteistyöllä projektisi pysyy haluamassasi aikataulussa.

Nostosuunnitelmien hyödyt konkretisoituvat erityisesti vaativissa nostotöissä. Vaativia nostoja voivat olla esimerkiksi yhteisnostot usealla nosturilla, nostot ns. sokeaan pisteeseen, raskaat nostot tai nostot, joissa taakan painopiste ei ole nostopisteen keskellä. Havatorin logistiikka- ja kone- ja rakennustekniikan ammattilaiset kartoittavat turvallisimman ja kustannustehokkaimman nostomenetelmän.

Ammattimainen nostosuunnittelu konkretisoituu myös nostotöiden kustannustehokkuutena. Kun työmaalle saadaan oikeat koneet oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, kertyy vähemmän työtunteja ja tuntihinnat ovat edullisemmat, kun ei synny ryntäily- tai kirimiskustannuksia. Säästöä syntyy myös nostopaikkojen maarakennuskustannuksissa, kun työmaakohteen taustatiedot on huomioitu, maapaineet laskettu ja nosturien sijoittelu optimoitu.

Asiakkailtamme kuultua

”Hyvän etukäteissuunnittelun ansiosta meidän on ollut helppo seurata töiden edistymistä. Esimerkiksi … suurten tehdaselementtien pystytys ja asennus sujui suunnitellusti.”

Jari-Pekka Johansson
Biotuotetehdasprojektin johtaja, Metsä Fibre Oy

”[lisätty todellisuus on] Erinomainen lisä, joka auttaa sekä asiakasta että tilaajaa hahmottamaan tulevia nostotöitä. Olin positiivisesti yllättynyt kuinka tarkka laitteisto oli.”

Jesse Kittilä
Valmet Oy

”Rakennustöiden sujuvuuden kannalta on ahtaalla tontilla tärkeää, että työmaalla käytettävä kalusto on skaalautuvaa ja tarpeen mukaan siirrettävissä. … Havatorin kanssa saimme suunniteltua tähänkin projektiin toimivan nostokokonaisuuden, mikä täyttää kaikki kohteen vaatimukset.”

Janne Salmela
Työpäällikkö Rakennus K. Karhu Oy

Tutustu muihin palveluihimme

Toimialat

Tarjoamme markkinoiden laajimman valikoiman asiantuntija-, suunnittelu-, valvonta- ja raportointipalveluita räätälöityinä teollisuuden tarpeisiin.

Katso toimialat

Uutiset