Havator vahvistaa palvelujohtajuuttaan

Havatorin vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyssä saama yleisarvosana nousi edellisvuoteen verrattuna. Positiivista kehitystä on tapahtunut myös useimmilla kartoitetuilla palveluosa-alueilla sekä ns. suositteluindeksissä eli NPS:ssa. Asiakkaille tärkeimmät laadukkaan palvelun osatekijät ovat pysyneet kyselyn tulosten perusteella lähes samoina kuin viime vuonna, vain niiden järjestys on hieman muuttunut.

Asiakkaat arvostavat palvelutuottajassa mm. toimitusvarmuutta, korkeaa turvallisuustasoa, joustavuutta ja kykyä reagoida muutoksiin sekä palvelun laatua ja yhteistyön helppoutta. Asiakkaiden mukaan Havator suoriutuu erinomaisesti kaikilla näillä osa-alueilla ja saa hyvää palautetta erityisesti tiimin palveluhalukkuudesta, sujuvasta yhteistyöstä, asiakastuntemuksesta ja kyvystä tuottaa asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja.

”Olemme otettuja saamastamme erinomaisesta palautteesta, joka on sitoutuneen ja erittäin asiakaslähtöisesti toimivan tiimimme ansiota. Tiimin osaaminen, ratkaisukeskeisyys ja saumaton yhteispeli asiakkaan tiimin kanssa tulevat läpi kyselyn tuloksista”, kommentoi Havatorin toimitusjohtaja Christoffer Landtman. ”Tähtäämme palvelujohtajuuteen ja oman alamme vertailukohdaksi, ja kyselyn tulokset vahvistavat, että olemme oikealla tiellä”.

Asiakkaat myös suosittelevat Havatoria erittäin mielellään. Suositteluindeksi eli NPS nousi tänä vuonna ennätykselliset 10 pistettä, ja on erittäin korkealla 77 pisteen tasolla (asteikko -100 -> +100). Tyypillisesti NPS-pistemäärää pidetään hyvänä, kun se on yli 40. Havatorin tulosta voi siis pitää laajemminkin vertailtuna erinomaisena.

Havatorin fokus tulee jatkossakin olemaan laadukkaassa ja asiakaslähtöisessä palvelutoimituksessa. Saadun palautteen pohjalta huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti ennakoivaan ratkaisujen tarjontaan, proaktiiviseen asiakassuhteen hoitoon sekä joustavaan, muuttuvat ja haastavat tilanteet huomioivaan palveluun.

”Myös asiakkaidemme toimintaympäristö muuttuu ja asettaa heille uusia haasteita. Erilaisten turvallisuussäännösten noudattaminen, vaativien nostokohteiden hallinta sekä nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagointi nousevat avainasemaan tulevaisuuden palvelutoimituksissa. Alan pohjoismaisena markkinajohtajana haluamme tarjota asiakkaillemme alan parasta palvelua ja innovatiivisia, asiakkaidemme tarpeita vastaavia ratkaisuja. Tehtävämme on varmistaa, että meiltä löytyy asenne, osaaminen ja kalusto, joilla voimme tehokkaasti vastata näihin haasteisiin asiakkaidemme luottokumppanina”, Landtman toteaa.Havator on toteuttanut asiakas- ja/tai henkilöstökyselyjä vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2021 kyselyt toteutettiin jälleen molemmille kohderyhmille molemmilla Havatorin päämarkkinoilla, Suomessa ja Ruotsissa.

Riippumattoman palvelutuottajan suorittamassa kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan Havatorin toimintaa viidellätoista eri palveluosa-alueella. Lisäksi vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen merkitystä itselleen ja Havatorin toimintaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin palvelutarjoajiin. Havatorin kyselyssä saama yleisarvosana on noussut ja positiivista kehitystä tapahtunut kokonaisvaltaisesti useimmilla mitatuilla palvelualueilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Myös suositteluindeksi NPS on noussut ja on erinomaisella tasolla molemmilla markkinoilla.

Alan palvelujohtajana Havator käyttää kyselyjen tuloksia aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla. Viime vuoden tuloksista voit lukea täällä.

Palvelumme

Havatorin toiminnan lähtökohtana ja tinkimättömänä periaatteena on ”turvallisuus ensin”. Suunnittelemme ja toteutamme työt yli 60 vuoden kokemuksella turvallisesti, luotettavasti ja tehokkaasti sekä rakentamisen että teollisuuden kohteissa. Oli kyseessä nostaminen, erikoiskuljetukset, tunkkaus tai haalaus, yksikään haaste ei ole meille liian pieni tai suuri.

LUE LISÄÄ PALVELUISTAMME