Nesteen Porvoon jalostamolle toimitettiin kattava, asiakkaan arvoja ja tarpeita vastaava kokonaispalveluratkaisu

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki oli merkittävän kokoluokan projekti sekä Havatorin palvelusopimusasiakkaalle Nesteelle että seisokkiin osallistuneille alihankkijoille. Havator, joka on ollut mukana noin viiden vuoden välein toteutettavassa suurseisokissa jo useamman kerran, toimitti asiakkaalle kattavan kokonaispalveluratkaisun.

Havator on kokenut teollisuuden nostopalvelutoimittaja ja tottunut työskentelemään vaativissa olosuhteissa tarkkojen sääntöjen ja rajoitusten puitteissa. Yhteistyö Nesteen kanssa on jatkunut jo pitkään, mikä osaltaan tuo lisäarvoa tekemiseen, kun Havatorilla tunnetaan ja tiedetään Nesteen arvot, työtavat, tarpeet sekä tarkan turvallisuuskulttuurin asettamat vaatimukset.

”Huolellinen suunnittelu on avain suurinvestoinnin onnistumiseen. Tämä koskee niin omaa työskentelyämme kuin yhteistyötä palvelukumppaniemme kanssa. Havatorin ammattitaitoinen tiimi osaa huomioida tekemisemme erityispiirteet ja toimittaa ratkaisuja, jotka istuvat omaan tapaamme ajatella esimerkiksi tehokkuudesta ja turvallisuudesta,” kommentoi Nesteellä tuotantolinja 2:n seisokkitöistä vastannut työmaapäällikkö Aki Erkkilä.

Investoinnin merkittävyyttä asiakkaalle korostaa se, että Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokin nostotöiden suunnittelu aloitettiin jo yli 1,5 vuotta sitten jalostamon varojärjestelmään kuuluvien soihtujen nostotöiden suunnittelulla. Niiden ohella suunniteltiin tarkasti myös muut jalostamoalueella tehdyt erikoisnostot, niiden tukityöt sekä työn valvonta ja ohjaus. Nostotöiden turvallisuutta valvomaan ja ohjaamaan kiinnitettiin myös Havatorin puolella erillinen työnjohto.

Toimitettu palvelukokonaisuus

  • Nostopalvelut laajalla kalustolla
  • Nostosuunnittelu CAD-kuvin ja 3D-mallinnoksin
  • Työmaaturvallisuussuunnittelu
  • Nostotyön ohjaus ja valvonta koko projektin ajan
  • Turvallisuuteen keskittynyt oma HSE-valvoja

Esimerkkejä toimitetuista erikoisnostoista

  • Korkeat nostot
  • Yhteisnostot usealla nosturilla
  • Erittäin painavien taakkojen nostot
  • Nostot ns. sokeaan pisteeseen
  • Toispuoleisten taakkojen nostot

Soihtuprojektista Nesteellä vastannut Jyrki Hakanen korostaa kokonaisuuden hallintaa ja laajaa osaamista: ”Meille tuo lisäarvoa se, että Havatorilta löytyy kokemusta esimerkiksi juuri soihtunostoista ja kattava osaamispaketti suurseisokkikokonaisuuksien hallintaan suunnittelusta valvontaan ja raportointiin”.

Asiakkaan seisokkia ohjaavat mittarit – turvallisuus, aikataulussa pysyminen, kustannukset ja laatu – huomioitiin kaikessa tekemisessä. Vaativassa kohteessa esimerkiksi nostettavien elementtien liikuttaminen oli suunniteltava huolella, jotta nostotyöt saatiin toteutetuksi turvallisesti ja aikataulussa.

”On tärkeää ymmärtää, että viiveet yhdessä kohdassa voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita seisokkikokonaisuuden aikataulussa pysymiselle. Suunnittelutyöt tehtiin tiiviissä yhteistyössä Nesteen kanssa. Siksi paitsi suunnittelu esimerkiksi saumaton tiimityöskentely, tiedon aktiivinen jakaminen ja jatkuva kommunikointi ovat erittäin tärkeitä,” Havatorilla projektista vastannut KAM Lasse Järvinen kertoo. ”Kustannus- ja toimitustehokkuutta saatiin myös kalustosuunnittelulla, mikä olikin merkittävä osa kokonaisuutta, kun seisokissa oli käytössä kaiken kaikkiaan yli 30 nosturia. Isojen koneiden rinnalla käytettiin myös mininostureita ja kuljetuskalustoa”.

Nesteellä oltiin jälleen kerran erittäin tyytyväisiä Havatorin toimittamaan palveluun. ”Kun perustavaa laatua olevat asiat eli turvallisuus- ja laatuajattelu ovat kunnossa, on yhteistyö varsin vaivatonta. Se on asia, jota me asiakkaana arvostamme,” Erkkilä summaa.

Case Neste TA2021 -juttusarja on kolmiosainen. Ensimmäisessa osassa kerroimme projektista kokonaisuutena. Juttusarjan ensimmäisen osan voit lukea täällä. Kolmannessa osassa keskitymme osana nostopalvelukokonaisuutta toimitettuihin turvallisuusratkaisuihin. Kolmas osa luettavissa täällä. Kun seuraat sosiaalisen median kanaviamme, pääset lukemaan jutun heti julkaisupäivänä! 

Soihdun raiser-putken nosto ja asennus


Kiinnostuitko palvelusopimuksesta?

Palvelusopimuksella voidaan sopia laajasta kirjosta asioita asiakkuudesta riippuen. Ennakkoon sopimalla töihin saadaan sujuvuutta ja ennustettavuutta. Lue lisää: https://havator.fi/palvelusopimus/