Havatorin Safety First -ajattelu tuki osaltaan Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokin turvallisuustavoitteiden toteutumista

Havatorilla turvallisuus on kaiken tekemisen keskiössä. Jokainen nostotyö suunnitellaan huolellisesti ja turvallisuusasiat huomioiden. Suurissa, Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokin kaltaisissa palvelukokonaisuuksissa turvallisuusasioista vastaa usein asiaan vihkiytynyt HSE- eli ns. terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpalveluvalvoja.

Oman alansa palvelujohtajana Havator haluaa olla suunnannäyttäjä myös työturvallisuusasioissa. Siksi Havatorilla panostetaan ajantasaiseen, huollettuun kalustoon, huolelliseen suunnitteluun, mietittyihin työskentelyprosesseihin sekä henkilökunnan koulutukseen ja tasokkaaseen turvallisuusyhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Havatorin toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien mukaisesti.

Aktiivisella ja huolellisella työnjohdolla on tärkeä rooli työturvallisuuden toteutumisessa. Usein työmaalla on työnjohtajan ja työmaapäällikön rinnalla nostotyön valvoja ja radio-ohjaaja. He yhdessä nosturinkuljettajan kanssa muodostavat turvallisuuden kannalta keskeisen tiimin. Suurissa projekteissa, kuten Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokissa, työturvallisuutta valvoo lisäksi ns. HSE- eli ns. terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpalveluvalvoja.

HSE-valvojan rooli on monipuolinen sisältäen mm. työmaan turvallisuuden ja luvanvaraisten töiden valvontaa. HSE-valvoja toimii myös yhteyshenkilönä kuljettajien, työnjohdon ja asiakkaan välillä. HSE-valvojalla on velvollisuus puuttua kaikkiin työmaalla huomaamiinsa epäkohtiin. Valvoja voi myös toimia työmaan turvallisuuskouluttajana, varmistusmiehenä taikka työnjohtajana. Valvojan vastuulle voi kuulua myös esimerkiksi työturvallisuusinfojen vetäminen ja yhteenvetojen antaminen työmaalla toimivalle henkilöstölle. Lisäksi valvoja tarkastaa työmaalla käytössä olevia koneita päivittäin.

Toimitetut HSE-palvelut

 • Riskiarviot
 • Nostotyön valvonta: radiomies, nostotyön ohjaaja
 • Työturvallisuuden valvonta: työmaapäällikkö, työmaatarkastukset, turvallisuusopastukset
 • Kalustotarkastukset
 • Nostoapuvälineiden tarkastukset
 • Henkilösuojainten tarkastukset: maskit, kypärät, kengät, suojavaatteet jne.

Havator@TA2021

 • 30 mobiilinosturia
 • 2 mininosturia
 • 5 kuljetusajoneuvoa
 • 1 henkilönostin
 • 62 ammattilaista
 • 65 työpäivää
 • Yli 100 turvallisuuskierrosta
 • Ensimmäinen nostotyösuunnitelma elokuussa 2019

Kesäkuussa päättyneessä Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokissa turvallisuusnäkökohdat olivat tärkeitä jo siksi, että alueella liikkui samanaikaisesti useita eri toimijoita erilaisissa tehtävissä. Jo ennen seisokin alkamista kaikista jalostamoalueella tehdyistä vaativimmista nostoista laadittiin tarkat ennakkosuunnitelmat käyttäen mm. 3D-suunnitteluohjelmistoa. Yhdessä tilaajan kanssa laadittiin työn riskiarviot, joiden perusteella tehtiin turvallisen työn suunnitelmat eli TTS:t. Nosturinkuljettajat perehdytettiin nostosuunnitelmiin sekä alueen erikoisvaatimuksiin. Myös Nesteen puolesta järjestettiin turvallisuuskoulutusta ja -perehdytystä. Turvallisuusasioiden raportointi oli järjestetty sekä Nesteen HSSEQ-lomakkeen että Havatorin Quentic-järjestelmän kautta.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokin onnistumista mitattiin turvallisuudella, aikataulussa pysymisellä, kustannuksilla ja laadulla. Laadukkaan palvelutoimituksen osana Havatorin Safety First -ajattelu tuki erinomaisesti Nesteen seisokille asettamien turvallisuustavoitteiden toteutumista.

Quentic-raportointijärjestelmä on osa Havatorin Safety First -ajattelua

Havator on hankkinut Quentic-järjestelmän, minkä avulla Havatorin tiimiläisten on helppo raportoida kaikki työmailla huomaamansa turvallisuuspoikkeamat. Matkapuhelimissa ja tableteissa applikaationa toimivan järjestelmän kautta raportoidaan jatkossa kaikki työsuojelukierrokset ja turvallisuushavainnot sekä tehdään nosturien pystytystarkastukset. Lisäksi järjestelmään voidaan tehdä omia tarkastuslistoja. Quentic oli testikäytössä Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokissa, ja on nyt lanseerattu koko konsernin käyttöön. Sovellusta kehitetään jatkuvasti.

Joko luit Neste TA2021 -juttusarjamme ensimmäisen ja toisen osan? Ensimmäisessa osassa kerroimme projektista kokonaisuutena js toisessa osassa keskityimme toimittamiimme kokonaispalveluratkaisuihin. Seuraamalla sosiaalisen median kanaviamme saat ensimmäisten joukossa tietoa projekteista, joissa olemme mukana.


Kiinnostuitko palvelusopimuksesta?

Palvelusopimuksella voidaan sopia laajasta kirjosta asioita asiakkuudesta riippuen. Ennakkoon sopimalla töihin saadaan sujuvuutta ja ennustettavuutta. Lue lisää: https://havator.fi/palvelusopimus/