Heidi Kauppila on Havatorin uusi HSEQ-päällikkö

Prosessitekniikan diplomi-insinööri Heidi Kauppila vastaa uudessa toimessaan mm. työturvallisuuden kehittämisestä, sisäisten auditointien suorittamisesta sekä Havatorin laatusertifikaattien ajantasaisuudesta.

Havatorilla elokuussa aloittanut HSEQ-päällikkö Heidi Kauppila on tuotantotalouteen ja työtieteeseen suuntautunut prosessitekniikan diplomi-insinööri. Ennen Havatorille siirtymistään Heidi on tehnyt uraa mm. koulutusinsinöörinä ja turvallisuusasiantuntijana, ja hänellä on kattava työkokemus työturvallisuusasioiden kehittämisestä teollisuudessa.

HSEQ-päällikkönä Heidi on työturvallisuuden asiantuntija. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat mm. HSEQ-tunnuslukujen seuranta ja niistä raportointi, työturvallisuuden yleinen kehittäminen ja auditointi sekä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisen valvonta. Lisäksi Heidi vastaa Havatorin laatusertifikaattien ajantasaisuudesta ja toimii työsuojelupäällikkönä. Toimenkuva on laaja, mutta Heidin mukaan erittäin antoisa.

”Tykkään asioiden kehittämisestä. Pidän tekemisen meiningistä, ja mielestäni täällä todella on tekemisen meininki. Lisäksi rakastan isoja koneita ja teollisuusalueita!” tuore havatorilainen hehkuttaa.

HSEQ on lyhenne englannin kielen sanoista health, safety, environment, quality.

Heidi edistää myös Havatorilla käytössä olevan Quentic-työturvallisuusohjelmiston jatkokehitystä. Quenticin avulla ilmoitetaan ja käsitellään läheltä piti -tilanteet, tapaturmat sekä materiaali- ja ympäristövahingot. Lisäksi ohjelmistolla täytetään esim. työsuojelukierroslomakkeet ja nosturien pystytyspöytäkirjat.

”Havatorilla on aina nojattu ajatukseen ’safety first’. Työturvallisuuteen liittyvät prosessit ovat pitkälle mietittyjä, ja työturvallisuuteen liittyviä työkaluja, käytänteitä ja ohjeistuksia kehitetään jatkuvasti. Turvallisuusasioiden seuranta nykyaikaisin sähköisin työkaluin helpottaa turvallisuuskulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä merkittävästi,” kertoo Jukka Laksola, Havatorin Suomen maajohtaja.

”On upeaa, että olemme saaneet Heidin meille vahvistamaan HSEQ-toimintoja. Heidillä on kattavasti kokemusta HSEQ:n eri osa-alueista ja juuri sopiva tausta Havatorin kehitysalueita ajatellen,” Laksola kiittelee.

Heidin työpiste on Oulussa, mutta hän työskentelee koko Suomen alueella.

Tervetuloa tiimiin, Heidi!

Miten HSE-asiat toteutuvat asiakastyössä?

Lue case-esimerkistämme!

Teollisuuden huoltoseisokkien nostopalvelut – Case Neste TA2021, Osa 3