Asiakkailta Havatorille vahva suositus

Vuoden 2023 alussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että Havatorin asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla.

Kyselyyn osallistui monipuolinen joukko Havatorin kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita, jotka arvioivat Havatorin toimintaa sekä suhteessa erilaisiin palveluosa-alueisiin että kilpailijoihin. Tulosten perusteella Havator suoriutuu erittäin hyvin kaikilla asiakkaiden tärkeiksi kokemilla palveluosa-alueilla, kuten joustavuus, toimitusvarmuus ja yhteistyön helppous, ja saa hyvää palautetta erityisesti palvelun laadusta ja palveluvalikoimasta.

”Asiakkaiden tarpeisiin sopivat palvelut, yksilöllisten ratkaisujen tarjoaminen, ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja tarpeista sekä palvelun laatu nousivat esille erottumistekijöinä. Erittäin osaava ja asiakaslähtöisesti toimiva tiimimme on vakuuttanut asiakkaamme”, Havatorin toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tuloksia.

Havatorin (Havator Group) suositteluindeksi eli NPS (Net Promoter Score) on 70, mikä on indeksinä erinomainen. Jo tulosta 40 pidetään hyvänä.

Asiakastyytyväisyyskysely 2023

  • Havator Group NPS 70
  • Erittäin hyvät arvosanat mm. asiakkaiden arvostamilla palveluosa-alueilla turvallisuus, joustavuus ja reagointikyky, yhteistyön helppous ja toimitusvarmuus.
  • Yli 60 % vastaajista pitää Havatoria markkinoiden parhaana seuraavilla palveluosa-alueilla: asiakkaiden tarpeisiin sopivat palvelut, yksilöllisten ratkaisujen tarjoaminen, ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja tarpeista sekä palvelun laatu.

”Asiakastyytyväisyys on monen asian summa, ja kun päästään näihin lukuihin, on onnistuttu jo erittäin monella osa-alueella. Se ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme jäädä tuleen makaamaan – kehitys jatkuu ja edelleen on asioita, joissa voimme myös parantaa”, Leinonen jatkaa.

Havatorin haluaa olla oman alansa palvelujohtaja. Havatorilla se tarkoittaa laadukasta ja asiakaslähtöistä sekä kattavaa kokonaispalveluiden toimitusta. Asiakasymmärrystä tarvitaan läpi koko palveluketjun.

”Töiden aikatauluttaminen sekä kustannusten hallinta, vaativat nostokohteet sekä nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagointi ovat asiakkaiden liiketoimintaympäristöjen suurimmat haasteet. Havator pystyy kuuntelemaan sekä tukemaan asiakkaitaan ja vastaamaan yhdessä heidän kanssaan näihin haasteisiin esimerkiksi laadukkailla suunnittelupalveluilla sekä modernilla, ajantasaisella ja aina tarpeeseen parhaiten soveltuvalla kalustolla”, Leinonen toteaa. ”Tavoitteemme on ei enempää eikä vähempää markkinoiden paras palvelu, jonka osaava ja joustava tiimimme toimittaa.”


Havator on toteuttanut asiakas- ja/tai henkilöstökyselyjä vuodesta 2016 lähtien. Riippumattoman palvelutuottajan suorittamassa kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan Havatorin toimintaa viidellätoista eri palveluosa-alueella. Lisäksi vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen merkitystä itselleen ja Havatorin toimintaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin palvelutarjoajiin. Alan palvelujohtajana Havator käyttää kyselyjen tuloksia aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla.
Viime vuoden tuloksista voit lukea täällä.