Tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saapuneet

Vuoden 2021 lopulla toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että asiakkaiden tyytyväisyys Havatoriin heille tärkeimmillä palvelun osa-alueilla on pysynyt korkealla tasolla.

Asiakkaat arvostavat palvelutuottajassa mm. joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä, toimitusvarmuutta, palvelun laatua ja yhteistyön helppoutta. Asiakkaiden mukaan Havator suoriutuu erinomaisesti kaikilla näillä osa-alueilla, ja saa hyvää palautetta erityisesti joustavuudesta ja kyvystä reagoida muutoksiin sekä yhteistyön helppoudesta.

”Kiitämme asiakkaitamme heidän antamastaan hienosta palautteesta. Kiitos hyvästä palautteesta kuuluu erittäin osaavalle tiimillemme, jonka asiakaslähtöisyys, ratkaisukeskeisyys, palveluhalukkuus ja joustavuus näkyvät koko toimitusketjun läpi asiakkaillemme”, kommentoi Havatorin toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

Havatorin suositteluindeksi eli NPS on edelleen erinomaisella tasolla. Tämän vuoden tulos on 67, jo tulosta 40 pidetään hyvänä.

”Suosittelu on aina suora luottamuksenosoitus, ja luottamus ansaitaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Siksi tämä kysely ja sen tulokset ovat meille erittäin tärkeitä työkaluja matkallamme kohti alamme palvelujohtajuutta”, Leinonen jatkaa.

Havatorin fokus tulee jatkossakin olemaan laadukkaassa ja asiakaslähtöisessä palvelutoimituksessa. Saadun palautteen pohjalta huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti proaktiiviseen asiakassuhteen hoitoon, joustaviin palveluratkaisuihin sekä asiakkaiden aktiiviseen viestintään. Edelleen kasvavaan kalustotarpeeseen Havator vastaa jo viime vuonna julkaistulla laajalla investointiohjelmalla, millä pyritään varmistamaan paitsi kaluston myös osaavan ja motivoituneen henkilöstön riittävyys ja sitä kautta korkea asiakastyytyväisyys.

”Myös asiakkaidemme toimintaympäristö muuttuu. Vaativien nostokohteiden hallinta sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ovat esimerkkejä tarpeista, jotka usein edellyttävät moneen taipuvaa, joustavaa luottokumppania. Alan pohjoismaisena markkinajohtajana meidän on mahdollista tarjota alan paras kalusto ja osaajat sekä innovatiivisia, asiakkaidemme tarpeita vastaavia ratkaisuja”, Leinonen summaa.


Havator on toteuttanut asiakas- ja/tai henkilöstökyselyjä vuodesta 2016 lähtien. Riippumattoman palvelutuottajan suorittamassa kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan Havatorin toimintaa viidellätoista eri palveluosa-alueella. Lisäksi vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen merkitystä itselleen ja Havatorin toimintaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin palvelutarjoajiin. Alan palvelujohtajana Havator käyttää kyselyjen tuloksia aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla.

Viime vuoden tuloksista voit lukea täällä.