Havatorille jälleen vahva tulos loppuvuonna 2023 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä

Vuoden 2023 loppupuolella toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että Havatorin asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Hyvät arvosanat saatiin esimerkiksi turvallisuudesta sekä yhteistyön helppoudesta.

Kyselyyn osallistui aiempaa laajempi otanta Havatorin kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita, jotka arvioivat Havatorin toimintaa sekä suhteessa erilaisiin palveluosa-alueisiin että kilpailijoihin. Kokonaisuutena Havatorin tulokset säilyivät hyvällä tasolla: melkein 80 % kaikista arvioista on positiivisia (arvosana 4 tai 5 skaalalla 1-5). Yli puolet vastaajista pitää Havatoria markkinoiden parhaana turvallisuudessa, yhteistyön helppoudessa ja nopeissa vastauksissa tiedusteluihin. Tuttuun tapaan kehitettävääkin löytyy.

”Palvelujohtajuus on yrityksemme yhteinen tavoite. Se rakentuu vankalle osaamiselle, asiakasymmärrykselle sekä toimitusvarmuudelle, joita haluamme parantaa jatkuvasti. Asiakkaiden kuunteleminen sekä tukeminen on meille tärkeää. Asiakkaidemme erityisesti toimintamme kehityskohteista antama palaute auttaa meitä keskittymään juuri heidän kannaltaan olennaisiin tekemisen malleihin”, kommentoi Hannu Leinonen, Havator Groupin toimitusjohtaja.

Asiakastyytyväisyyskysely 2024

  • Havator Group NPS 47
  • Melkein 80 % saaduista arvioista on positiivisia (arvosana 4 tai 5 skaalalla 1-5).
  • Yli puolet vastaajista pitää Havatoria markkinoiden parhaana turvallisuudessa, yhteistyön helppoudessa ja nopeissa vastauksissa tiedusteluihin.

Havatorin (Havator Group) suositteluindeksi eli NPS (net promoter score) on 47. Viime vuoden poikkeuksellisen korkeaan lukuun (70) nähden indeksissä on pudotusta, mutta indeksiä 47 voidaan edelleen pitää hyvänä.

”Haastava markkinatilanne on yksi tulokseen vaikuttanut asia, mutta muitakin syitä löytyy. Tekemisemme fokus oli viime vuonna aiempaa voimakkaammin yhtäaikaisissa suurissa projekteissa, mikä on selkeästi näkynyt osalle asiakkaita myös heikentyneessä palvelun laadussa. Tähän haluamme erityisesti kiinnittää huomiota alkaneen vuoden aikana”, Leinonen jatkaa.


Havator on toteuttanut asiakas- ja/tai henkilöstökyselyjä vuodesta 2016 lähtien. Riippumattoman palvelutuottajan suorittamassa kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan Havatorin toimintaa viidellätoista eri palveluosa-alueella. Lisäksi vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen merkitystä itselleen ja Havatorin toimintaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin palvelutarjoajiin. Alan palvelujohtajana Havator käyttää kyselyjen tuloksia aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla.
Viime vuoden tuloksista voit lukea täällä.