English version available here.

Havatorin erikoiskuljetusyksikölle kansainvälistä tunnustusta

Havatorin pitkäaikainen yhteistyökumppani, maailman suurin kansainvälinen tuulivoimatuottaja Vestas on antanut Best Partner of Transport -tunnustuksen Havatorin erikoiskuljetusyksikölle.

Vestaksen NCE (Northern and Central Europe) Regional Supplier 2023 -tapahtuma, jossa Havatorin saama tunnustus julkistettiin, järjestettiin perjantaina, 3.2.2023 Hampurissa, Saksassa. Tunnustus on merkittävä, koska se annettiin Pohjois- ja Keski-Euroopan alueen parhaalle palvelutoimittajalle, ja sen kriteereinä olivat turvallisuus, laatu, kilpailu- ja suorituskyky.

”Vestas on tuulivoimalaitosten valmistajien pioneeri, joten kyllä tämä tunnustus tuntuu todella hienolta”, Havatorin Transport-liiketoimintayksikön johtaja Ari Henriksson toteaa.

Havatorin ja Vestaksen yhteistyö tuulivoiman tavaravirran hallinnan parissa on jatkunut jo yhdeksän vuoden ajan.

”Olemme tehneet Vestaksen kanssa yhteistyötä useissa suurissa tuulivoimahankkeissa. Näistä merkittävimpiä on vuonna 2022 valmistunut Mutkalammin tuulipuistohanke, mihin toimitimme kattavan erikoiskuljetusratkaisun, muun muassa hieman vajaat yhdeksänsataa kuljetusta”, Henriksson jatkaa.

Havator on Pohjoismaiden johtava nosto-, erikoiskuljetus- ja raskassiirtopalvelutoimittaja ja tuulivoimateollisuuden kokonaispalvelutoimittaja. Voimalaelementtien erikoiskuljetusten suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen ohella tuulivoimateollisuudelle avaimet käteen -periaatteella tarjottavat kokonaispalveluratkaisut voivat sisältää esimerkiksi nosto- ja raskassiirtopalveluja tulosatamissa sekä elementtien nostoja perillä tuulipuistokohteissa.

Lisätietoja:

Henriksson Ari

Havator Oy
VP, TransportHavator Oy | Havator Group Oy

Havator on vuonna 1956 perustettu nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tavoitteemme on olla kehityksen kärjessä, viedä tapaa tehdä asioita eteenpäin turvallisuutta ja tehokkuutta kehittäen, toimialan perinteitä unohtamatta. Konsernin liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Se työllistää noin 450 ammattilaista yli 30 paikallisessa toimipisteessä neljässä maassa. Lue lisää: havator.fi

International recognition for Havator’s special transport unit

Havator’s long-term partner, the world’s largest international wind power producer Vestas, has given the Best Partner of Transport recognition to Havator’s special transport unit.

Vestas’ NCE (Northern and Central Europe) Regional Supplier 2023 event, where Havator’s recognition was announced, was held on Friday, February 3, 2023 in Hamburg, Germany. The recognition is significant because it was given to the best service provider in the Northern and Central European region, and its criteria were safety, quality, competitiveness, and delivery.

”Vestas is a pioneer of wind power plant manufacturers, so yes, this recognition feels really great,” says Ari Henriksson, VP of Havator’s Transport business unit.

The cooperation between Havator and Vestas in wind turbine deliveries has continued close to nine years.

”We have cooperated with Vestas in several large wind power projects. The most significant of these is the Mutkalampi wind farm project, completed in 2022, to which we delivered a comprehensive special transport solution, including  near nine hundred transports,” Henriksson continues.

Havator is the leading supplier of lifting, special transport and heavy haulage services in the Nordic countries and a turnkey service provider for the wind power industry. In addition to the planning, implementation, and overseeing of special transports of power plant elements, the service solutions for the wind power industry can include, for example, lifting and heavy haulage services at ports of entry, and element lifting at wind farm sites.

For more information:

Henriksson Ari

Havator Oy
VP, Transport


Havator Oy | Havator Group Oy

Havator, established in Finland in 1956, is the Nordic leader in lifting, special transport and heavy haulage services. We operate in Finland, Sweden, Norway and Estonia. Our goal is to be at the forefront of development, to be a leader in developing the operations’ safety and efficiency, without forgetting the industry’s traditions. The Group’s turnover is approximately EUR 100 million. It employs approximately 450 professionals in more than 30 local depots in 4 countries. Read more: havator.com