Havatorille uusi Suomen maajohtaja, Etelä-Suomen aluejohtaja sekä Key Account Manager

Havatorin kasvu ja kehitys jatkuu. Nyt uutisoitavien nimitysten myötä Havatorin Suomen organisaatio on saanut maajohtajan, joka vastaa Suomen liiketoimintojen kehittämisestä yhdessä konsernin toimitusjohtajan kanssa. Lisäksi organisaatioon on nimitetty uusi nostopalveluiden aluejohtaja ja avainasiakasvastaava. Kaikilla nimityksillä tuetaan Havatorin marraskuussa 2021 julkaisemassa investointiohjelmassa asettamia tavoitteita.

Jukka Laksola, joka toimi aiemmin Havatorin Etelä-Suomen aluepäällikkönä, on nimitetty Havatorin Suomen maajohtajaksi (Country Manager Havator Finland).

”Meillä on Suomessa loistava tiimi, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuutta. Kuten sanomme, palvelujohtajuus rakennetaan yhdessä, ja tulenkin uudessa roolissani keskittymään etenkin eri toimintayksiköiden yhteistyön ja turvallisuusnäkökohtien edelleenkehittämiseen ja sitä kautta asiakaskokemuksen parantamiseen”, Laksola kommentoi.

Jukka Laksola

Laksolan siirtyessä uuteen rooliin, Havatorin Etelä-Suomen nostoliiketoiminnan aluejohtajaksi on nimitetty Jesse Vuorenhela. Jesse siirtyy tehtävään Havatorin Espoon toimipisteen työnjohtajan tehtävistä.

”Etelän kova kilpailu asettaa meille kovat haasteet. Uskon kuitenkin, että yhdessä tekemällä ja toimittamalla asiakkaillemme ylivertaisia nostopalveluita tulemme pärjäämään kilpailussa hyvin jatkossakin”, toteaa Vuorenhela.

Jesse Vuorenhela

Etelä-Suomen nostopalveluyksikköön on lisäksi nimitetty Key Account Manager -positioon Antti Sirviö. Uuden vastuualueensa ohella Antti jatkaa Turun alueen myyntipäällikön tehtävissä ja vastaa jatkossa mm. myynnin kehitysprojekteista koko maan laajuisesti.

“Meidän kruununjalokivemme on alan paras henkilöstö. Tällä porukalla pystymme tuottamaan asiakkaillemme parhaan kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ensikontaktista aina laskun maksuun saakka”, Sirviö kommentoi.

Antti Sirviö

Havator on viime aikoina panostanut merkittävästi myös suunnitteluosaamiseen ja rekrytoinut useita päätoimisia nostosuunnittelijoita. Nostosuunnittelupalvelut ovat yksi tärkeimmistä asiakkaille tarjottavista asiantuntijapalveluista.

”Haluamme olla oman alamme palvelujohtaja, ja onnistunut palvelukokemus lähtee laadukkaasta, asiakkaan tarpeet ja kohdeolosuhteet tarkkaan huomioivasta suunnittelusta. Tämä ajattelumalli on meillä verissä, sehän näkyy jo sloganissammekin, ”Kunnolla mietitty, kerralla nostettu”, Laksola summaa.

Ruotsin CEO:n tehtävässä jatkaa Henrik Modéer. Konsernin erikoiskuljetus ja tunkkaus- ja haalauspalveluita tuottavan Transport-yksikön Vice Presidentinä jatkaa Ari Henriksson ja Heavy Equipment -yksikön (raskaat nosturit & SPMT) Vice Presidentinä Ben Söderling. Konsernin uutena toimitusjohtajana aloitti helmikuun alussa Hannu Leinonen.

Havator onnittelee kaikkia nimitettyjä!


Lisätietoja:

Laksola Jukka

Nostot | Espoo
Maajohtaja
jukka.laksola@havator.com
050 513 0088

Vuorenhela Jesse

Nostot | Espoo
Aluepäällikkö, Etelä- Ja Kaakkois-Suomi
jesse.vuorenhela@havator.com
050 477 1368

Sirviö Antti

Nostot | Turku, Pori, Tampere
Key Account Manager & Myynti, Lounais-Suomi ja Pirkanmaa
antti.sirvio@havator.com
050 569 6013

Kaikki yhteystiedotJätä tarjouspyyntö