Lisätty todellisuus tuo uusia ulottuvuuksia nostosuunnitteluun

Havator kehittää jatkuvasti palvelukonseptejaan. Myös nostosuunnitteluratkaisujen kehittäminen on mm. jatkuvaa asiakaskokemuksen parantamista tavoittelevan yhtiön työlistalla. Onni Liimataisen keväällä 2022 Havatorille tekemä, maailmanlaajuisestikin huomionarvoinen opinnäytetyö lisätyn todellisuuden soveltamisesta ajoneuvonostureiden nostotöiden visualisointiin on yksi osoitus alaa uudistavasta ajattelusta.

Havatorin tilaaman Onni Liimataisen opinnäytetyön toteuttamisessa käytettiin Trimblen SiteVision-satelliittipaikannusta hyödyntävää lisätyn todellisuuden laitetta. Laitetta testattiin aidoissa työmaaolosuhteissa, missä se toimi Havatorilla tällä hetkellä käytössä olevien nostosuunnittelutyökalujen tukena. Kesäkuussa julkaistun opinnäytetyön tavoitteena oli todentaa lisätyn todellisuuden tuomat mahdollisuudet nostotöiden suunnittelussa.

”3D-mallien luonti on alalla jo arkipäivää. Yhtälöstä puuttui vain laite tai ohjelmisto, joka pystyisi käsittelemään jo luotua mallia oikeassa ympäristössä. Sillä oletuksella lähdimme testaamaan SiteVision-laitetta”, Liimatainen kertoo.

Lisätyn todellisuuden teknologiat tarjoavat mielenkiintoisia sovelluksia nosturitoimialalle. Mahdollisia käyttötapoja ovat esimerkiksi jo suunnitellun nostotyön visualisointi, valmis mallikirjasto mobiilitorninostureista sekä ristikkopuominosturin rakentamiseen tarvittavan tilan esittäminen visuaalisesti. Teknologian kehittyessä mahdollisuuksien määrä kasvaa.

”Tiukat aikataulut, ahtaat tilat ja kustannustehokkuuden tavoittelu asettavat nostotöiden suunnittelulle paineita kehittyä. Lisätty todellisuus luo mahdollisuuden visualisoida esimerkiksi ulottuvuuksia ja tilantarvetta uudella, entistä tehokkaammalla tavalla”, Jukka Laksola, Havator Suomen maajohtaja kommentoi.

Myös asiakkailta saatiin positiivista palautetta uudesta suunnittelutavasta.

”Erinomainen lisä, joka auttaa sekä asiakasta että tilaajaa hahmottamaan tulevia nostotöitä. Olin positiivisesti yllättynyt kuinka tarkka laitteisto oli”, kiittelee Valmet Oy:n Jesse Kittilä.

”Käytännön testauksen kautta pystyimme todentamaan, että lisätyn todellisuuden ratkaisuilla todella on mahdollista saada parempi kokonaiskuva, mikä helpottaa nostoratkaisun valintaa sekä riskien tunnistamista ja arvioimista”, Liimatainen kiteyttää.

Myös Havatorin Laksola on vakuuttunut: ”Voidaan jo nyt sanoa, että lisätty todellisuus tulee jäämään käyttöön muiden työkalujen rinnalle nostosuunnittelupalveluissamme. Seuraamme mielenkiinnolla, mihin teknologia kehittyy ja mihin se voi meidät viedä tulevaisuudessa”.

Tutustu opinnäytetyöhön!

Lisätty todellisuus nostotöiden suunnittelussa ja visualisoinnissa

Liimatainen, Onni (2022)

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Joko luit nostosuunnittelua käsittelevän artikkelisarjamme ensimmäisen osan?

Nostosuunnittelupalvelut ovat osa Havatorin palveluvalikoimaa

Seuraa kanaviamme, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon sarjamme seuraavien osien julkaisusta! Niissä avaamme mielenkiintoisin case-esimerkein lisätyn todellisuuden käyttöä aidoissa työmaakohteissa.

Lisää tietoa myös Nostosuunnittelu-sivultamme

Lisätietoja


Lue seuraavaksi:


Joko seuraat Havator Suomen SOME-kanavia?