Nostosuunnittelupalvelut ovat osa Havatorin palveluvalikoimaa

Entistä monitahoisemmat rakennus- ja laitosinvestointiprojektit näkyvät Havatorilla myös kasvaneena nostosuunnittelupalveluiden kysyntänä. Ammattitaitoinen nostotyön suunnittelu on etenkin vaativissa nostoissa turvallisen tekemisen edellytys. Turvallisuuden ohella nostotyön suunnittelu on yksi tapa varmistaa töiden häiriötön, budjetin mukainen eteneminen: kun työt suunnitellaan hyvin, saadaan nostot tehtyä kerralla oikein.

Havatorilla nostojen suunnittelua tekevät sekä päätoimiset nostosuunnittelijat että työnjohtajat, joista osa on erikoistunut nostosuunnitelmien tekoon. Suunnittelijoilla on käytössä laaja valikoima erilaisia ohjelmistoja, mm. AutoCad, jonka rinnalla käytetään eri nostosuunnitteluohjelmia kuten CRANEbeeta ja CranePlanneria. Laadukkaiden suunnitteluohjelmien avulla pystytään mm. havainnollistamaan paras mahdollinen nosturi, sen tarvitsema tila ja optimaalinen positiointi työmaalla.

”Olemme testanneet nostosuunnittelussa myös lisättyä todellisuutta, ja kokemuksemme ovat erittäin lupaavia. Opinnäytetyönä toteutettu, alalla maailmanlaajuisestikin uraauurtava konseptin testaus vie nostosuunnittelupalveluitamme jälleen askeleen eteenpäin”, Jukka Laksola, Havator Suomen maajohtaja toteaa.

Havator toimittaa kokonaispalveluprojekteja töiden esisuunnittelusta toteutukseen ja loppuraportointiin. Nostosuunnittelu on mukana päivittäisissä palveluissa osana suurempia avaimet käteen -kokonaisuuksia. Esimerkiksi erittäin rajallisissa tiloissa tehtävät elementtinostot vaativat paljon tausta- ja valmistelutöitä myös nostosuunnittelutiimiltä.

Nostosuunnitelmien hyödyt nähdään erityisesti vaativien nostojen yhteydessä. Vaativia nostoja voivat olla esimerkiksi yhteisnostot usealla nosturilla, nostot ns. sokeaan pisteeseen, raskaat nostot tai nostot, joissa taakan painopiste ei ole nostopisteen keskellä.

”Nyrkkisääntö on, että mitä aiemmin nostoja aletaan suunnitella ja mitä aiemmin ne saadaan kytkettyä asiakkaan projektin kokonaissuunnitteluun, sitä parempi ja kokonaistehokkaampi lopputulos saadaan,” kertoo Jesse Vuorenhela, Havatorin Etelä-Suomen aluepäällikkö.

”Asiakkaan kanssa keskustellaan läpi mm. se, mistä nostettavat kuormat tulevat alueelle, missä kuormat puretaan, nostettavien elementtien paikat, käytettävissä olevat tilat sekä maapaineet. Tiimi käy tarvittaessa tutustumassa nostokohteeseen etukäteen, kartoittaa eri nostoskenaarioita ja käy asiakkaan kanssa läpi suunnitelman. Yhdessä asiakkaan kanssa löydämme mahdollisimman sujuvan, kustannustehokkaan ja ennen kaikkea turvallisen ratkaisun. Näissä asioissa ei voi liikaa vähätellä vanhaa sanontaa ’Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’ tai ’viisas pääsee vähemmällä’”, Vuorenhela jatkaa.

Nostosuunnittelun hyödyt asiakkaalle

 •  Perusta turvalliselle työmaalle
 • Pohja hyvälle aluesuunnitelmalle
 • Fokus toimivaan työmaalogistiikkaan
 • Ei keskeytyksiä nostotöissä
 • Voidaan helposti mallintaa eri nostovaihtoehtoja
 • Voidaan todentaa nostojen onnistuminen ja turvallisuus
 • Valmiit tiedot nostopaikasta ja maapaineista yms. geosuunnittelijalle
 • Kustannussäästöt: mm. oikeat koneet oikeassa paikassa, vähemmän tunteja, edullisemmat tuntihinnat, ei ryntäily- tai kirimiskustannuksia, säästöt nostopaikkojen maarakennuskustannuksissa
 • Voidaan huomioida myös ympäröivät työt ja ympäristö esim. torninosturit, sähköjohdot jne.

Nostot voidaan suunnitella monella tavalla

Jokainen nostotyö on erilainen, ja työn ja kohteen vaativuudesta riippuen nostot voidaan suunnitella monella eri tavalla. Asiantunteva suunnittelija osaa valita työhön parhaiten sopivan nostolaitteen sekä -suunnittelutavan.

Lue lisää: Nostosuunnittelu

Esimerkki 1: Kevyt nostotyön suunnittelu

 • Asiakas soittaa ja kertoo tarvitsevansa nosturia rakennustyömaalle.
 • Havatorin tiimi käy toimeksiannon läpi ja tarkentaa asiakkaalta saatavia tietoja. Tiimi tekee nostolaitesuosituksen ja antaa tarjouksen nostotyöstä.
 • Nostosuunnitelma laaditaan 2D-mallinnoksena työmaasta otetun satelliittikuvan tai aluesuunnitelman päälle.

Esimerkki 2: Laajempi nostotyön suunnittelu

 • Asiakkaan tarjouspyyntö useita erilaisia nostoja käsittävästä, esimerkiksi tehdasalueella tapahtuvasta nostotyöstä saapuu Havatorille.
 • Havatorin tiimi käy toimeksiannon läpi ja tarkentaa asiakkaalta saatavia tietoja.
 • Asiakkaalle laaditaan tarjous, joka sisältää ehdotuksen nostotyöhön parhaiten soveltuvista nostureista. Tehokkainta voi olla jopa käyttää kahta pienempää tai erikokoista nosturia yhden suuren sijasta!
 • Tiimi tuottaa varsinaiset nostosuunnitelmat, jotka sisältävät tarvittavat visuaaliset mallinnokset ja laskelmat.

Joko luit nostosuunnittelua käsittelevän artikkelisarjamme toisen osan?

Avaamme lisätyn todellisuuden käyttöä nostosuunnittelussa lähemmin seuraavassa artikkelissamme, joka keskittyy Onni Liimataisen aiheesta tekemään opinnäytetyöhön.

Lisätty todellisuus tuo uusia ulottuvuuksia nostosuunnitteluun

Seuraa kanaviamme, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon sarjamme seuraavien osien julkaisusta! Niissä avaamme mielenkiintoisin case-esimerkein lisätyn todellisuuden käyttöä aidoissa työmaakohteissa.

Lisätietoja:

Laksola Jukka

Maajohtaja
jukka.laksola@havator.com
050 513 0088

Vuorenhela Jesse

Aluepäällikkö, nostot, Etelä- ja Kaakkois-Suomi
jesse.vuorenhela@havator.com
050 477 1368

Kaikki yhteystiedot