Havatorin tiloissa Espoossa ja pian myös Vaasassa opiskellaan ajoneuvonosturinkuljettajaksi

Havatorin tiloissa Espoossa ja Vaasassa järjestetään kevään aikana kaksi ajoneuvonosturinkuljettajan koulutusta. Koulutus järjestetään yhdessä Suomen Nosturikoulutuksen kanssa. Koulutukset toteutetaan työvoimakoulutuksina, ja ovat tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutukseen on mahdollista hakea myös omaehtoisesti, jolloin kurssi on maksullinen.

Espoon koulutus alkoi tammikuun puolivälissä, ja siihen osallistuu kuusi opiskelijaa. Vaasan koulutus alkaa helmikuun lopulla ja hakuaika siihen on vielä avoinna viikon ajan. Koulutuksia järjestetään myös muissa Havatorin toimipaikoissa. Espoon koulutus on noin kahdeskymmenes koulutus Havatorin tiloissa.

Koulutuksessa suoritetaan VNA 403/2008 mukainen ajoneuvonosturinkuljettajan pätevyys ja lisäksi mm. EA1, Työturva- ja tieturvakortit. Koulutuksen lopuksi suoritetaan Maarakennusalan ammattitutkinnosta Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen -osio, 40 osp. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös muut ammattitutkinnon osiot. Koulutus kestää noin viisi kuukautta.

”Haluamme omalta osaltamme tukea, että nosturialalle saadaan uusia työntekijöitä ja pääyhteistyökumppaniksi on valikoitunut Suomen Nosturikoulutus / Turun Aikuiskoulutuskeskus, jonka kanssa yhteistyö on toiminut erinomaisesti” kertoo Havator Oy:n henkilöstöjohtaja Rami Hirvelä ja jatkaa: ”Luomme uusille kuljettajille perustan ammattiin ja myös työllistämme opiskelijoista mahdollisimman monen. Koulutukset ovat äärimmäisen tärkeitä työvoiman saatavuuden kannalta.”

”Kun koulutukset järjestetään yhteystyössä yrityksen kanssa, motivoi se myös opiskelijoita osallistumaan koulutukseen aktiivisesti, koska Havator myös työllistää valmistuneet opiskelijat mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksiin on ollut hyvin hakijoita ja olemme saaneet aina opiskelupaikat täyteen. Havatorin nostokalusto on nykyaikaista, jonka takia koulutuksia on myös helppo pitää Havatorin kanssa – opiskelijat saavat ajantasaisen koulutuksen nosturikaluston käyttöön. Havatorin nosturikuljettajat ovat ottaneet opiskelijat hyvin vastaan ja toimivat hyvinä mentoreina työssäoppimisjakson alusta alkaen” sanoo pääkouluttaja Jari Ollanketo Suomen Nosturikoulutuksesta.

Espoon ajoneuvonosturinkuljetta opiskelijat

Suomen Nosturikoulutus on vuoden 2019 alusta alkaen ollut osa Turun Aikuiskoulutuskeskusta.

Tutustu lisää: Turun aikuiskoulutuskeskuksen omat verkkosivut

Kiinnostuitko ammatista?

Ajoneuvonosturin­kuljettajakoulutuksen aikana suoritat ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen, tutkinnon osan, joka on osa maanrakennusalan ammattitutkintoa ja oikeuttaa käyttämään ajoneuvonosturia nostotöissä. Opintojen aikana perehdytään mm. työhön liittyviin vastuisiin, riskeihin ja turvamääräyksiin, opetellaan nostureihin sekä nostotapahtumiin liittyvät perusasiat ja opitaan käytännössä, kuinka ajoneuvonosturia käytetään ja siirretään.


Lisätietoja:

Hirvelä Rami

Henkilöstöjohtaja
rami.hirvela@havator.com
050 318 9033

Kaikki yhteystiedot