Milla vaihtoi alaa ja valmistui ajoneuvonosturinkuljettajaksi

Milla valmistui ajoneuvonosturinkuljettajaksi Suomen Nosturikoulutuksen sekä Havatorin yhteistyössä järjestetyltä kuljettajakurssilla keväällä 2022. Alasta innostunut Milla palkattiin ensimmäisen kerran Havatorin nostotiimiin suoraan koulun penkiltä, ja nyt hän on palannut Espooseen lyhyen Etelä-Pohjanmaalla toisen työnantajan palveluksessa vietetyn jakson jälkeen.

Milla on isompien ajoneuvojen kuljetuksessa vanha tekijä. Kasettiautoa aiemmin ajanut Milla päätti vaihtaa alaa, koska kaipasi vaihtelua autonkuljetustyöhön. Nosturinkuljettajakoulutuksen hän totesi tuovan mukavan lisän aiempaan osaamiseen.

”Olen aina ollut kiinnostunut koneista ja siksi siirtynyt aikanaan myös kasettiautonkuljettajaksi. Nosturinkuljettajakoulutuksesta hain vaihtelua ja monipuolisuutta autonkuljettajaosaamisen rinnalle, ja tässä koulutuksessa sain hienosti yhdistettyä aiemman osaamiseni uuteen”, Milla kertoo.

Hyvät työllistymismahdollisuudet vetävät alalle

Yksi vetovoimatekijä uuteen ammattiin ovat hyvät työllistymismahdollisuudet. Opettaja ja koulutuspäällikkö Juha Etelätalo ja Millankin kurssin koneopetusosiossa mukana ollut Havatorin työnjohtaja Lasse Järvinen pitävät käytännönläheistä koulutusta erinomaisena tapana päästä nostoalalle ja oppia uusi ammatti.

”Meille Havatorille tarvitaan jatkuvasti uusia kuljettajia, ja malli, jossa oppiminen painottuu käytännön harjoitteluun ja jossa olemme itse mukana kouluttamassa kuskeja omalla kalustolla ja omilla varikoilla toimii erittäin hyvin. Varikoilla saa harjoitella paljon, mistä olemme saaneet opiskelijoilta hyvää palautetta,” Järvinen kuvailee.

”Nosturin kuljettaminen opitaan tekemällä, ja tässä ammatissa ei ole koskaan valmis. Kalusto uusiutuu koko ajan, joten mielenkiintoista uutta opittavaa on tarjolla jatkuvasti. Myös asiakaskohteet vaihtuvat ja kehittyvät, joten esimerkiksi erilaiset työmaat ovat sitä arjen tekemisen suolaa,” Etelätalo kommentoi.

Myös Milla on samoilla linjoilla: ”Alalla riittää töitä, jos vaan omaa motivaatiota riittää. Meillä oli erinomaiset kouluttajat, ja arvostin etenkin sitä, että Havatorilla sai mahdollisuuden harjoitella monipuolisesti oikeilla koneilla erilaisia töitä erilaisissa kohteissa.”

Asenteella eteenpäin

Miesvaltaisella alalla naiskuski on välillä herättänyt ihmetystäkin. Milla on ottanut tilanteet huumorilla.

”Paljon on kiinni siitä, minkälaisen kuvan itse antaa itsestään. Minun kokemukseni on, että oikealla asenteella pärjää myös tällä alalla – riippumatta siitä, ollaanko miehiä vai naisia.”

Miksi Milla halusi kotiseutukoukkauksen jälkeen palata Havatorille? Siitä, että Havator on alan suurin toimija, ei ollut haittaa. Päätökseen myönteisesti vaikuttaneita asioita oli kuitenkin useita.

”Havator on iso yhtiö, jossa on paljon mahdollisuuksia ja omankin kokemuksen mukaan mukava tiimi. Täällä etelässä työ on myös vaihtelevaa ja monipuolista, koska esimerkiksi työmaat ovat suurempia ja kohteet hyvin eriluontoisia riippuen siitä, onko kyseessä teollisuuslaitos tai rakennustyömaa”, Milla tiivistää.

Kiinnostuitko ammatista?

Ajoneuvonosturin­kuljettajakoulutuksen aikana suoritat ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen, tutkinnon osan, joka on osa maanrakennusalan ammattitutkintoa ja oikeuttaa käyttämään ajoneuvonosturia nostotöissä. Opintojen aikana perehdytään mm. työhön liittyviin vastuisiin, riskeihin ja turvamääräyksiin, opetellaan nostureihin sekä nostotapahtumiin liittyvät perusasiat ja opitaan käytännössä, kuinka ajoneuvonosturia käytetään ja siirretään.


Lisätietoja:

Etelätalo Juha

Koulutuspäällikkö
juha.etelatalo@havator.com
050 513 0089

Hirvelä Rami

Henkilöstöjohtaja
rami.hirvela@havator.com
050 318 9033

Kaikki yhteystiedot