Havatorilta suuri tiimi Metsä Fibren uuden Kemin biotuotetehtaan rakennusprojektissa

Työt Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla ovat olleet täydessä vauhdissa jo yli vuoden päivät. Rakennusajan nostotöistä vastaavalla Havatorilla on paikalla suuri ja monimuotoinen tiimi, johon kuuluu ammattilaisia kaikilta Havatorin ydinosaamisalueilta. Kokonaisuudessaan koko projektin aikana Havatorin tiimissä työskentelee lähes sata henkilöä.

Kemiin nouseva uusi biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Projektin kokoluokasta johtuen myös Havatorin projektitiimi on suuri paitsi henkilömäärällisesti myös osaamisen näkökulmasta. Tiimiin kuuluu osaajia Suomesta ja Ruotsista ja kaikista Havatorin toimintayksiköistä. Nosto- ja erikoiskuljetusammattilaisten rinnalla on moninainen joukko mm. suunnittelu-, huolto- sekä ohjaushenkilöstöä.

”Tiimimme on hyvä sekoitus uudempia ja kokeneempia havatorilaisia. Asiakkaan kannalta olennaista on se, että tiimistämme löytyy kaikki tarvittava osaaminen. Näin lisäarvo, jonka tiimimme paikalla tuottaa, todella on kokonaisuudessaan hallinnassa: sopimus, tilauksen vastaanotto, hyvin suunniteltu ja toteutettu nosto ja lopuksi tyytyväinen asiakas. Prosessi toimii kauttamme alusta loppuun loppuasiakkaan Metsä Fibren ja kaikkien paikalla olevien urakoitsijoiden kesken”, kertoo projektipäällikkö Mikael Tervaskanto Havatorilta.

Monin tavoin merkittävässä hankkeessa korostuu vaativien nostojen teknisten ja turvallisuusasioiden hallinta. Nostotöiden suunnittelu vaatii tarkkuutta ja monien asioiden yhtäaikaista hallintaa, kun tällä hetkellä työmaalla on samanaikaisesti liikkeessä useita kymmeniä nostureita avustamassa rakentamiseen osallistuvia lukuisia yrityksiä ja 1600 työntekijää. Projektin aikana Havatorilla tehdäänkin noin 5000 tuntia nostosuunnittelua.

”Ennakointi on kaiken a ja o ja kentällä on monta toimijaa ja tiukat aikataulut. Kun hyvä dialogi asiakkaan kanssa, ammattitaitoinen suunnittelu, tinkimätön turvallisuusajattelu sekä suunnitelmien tarkkaa noudattaminen on kunnossa, lopputulos on aina paras mahdollinen”, Tervaskanto jatkaa.

Erityisen hyvää palautetta Havator on saanut ammattitaitoisista ja ystävällisistä kuljettajista, joiden kanssa on helppo työskennellä.

”Metsällä ja Havatorilla on pitkä yhteinen historia. Havator on luotettavasti toteuttanut nostotöitä Kemin tehdasalueella ja toimittanut nostoratkaisut myös Äänekosken biotuotetehdasprojektiimme. Näin ollen oli hyvä jatkaa yhteistyötä tunnetun paikallisen toimijan kanssa Kemin biotuotetehdasprojektissa”, biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä toteaa.

Tervaskannon terveiset Havatorin tiimiltä ovat yksiselitteiset: ”Tiimissämme jokainen kokee kuuluvansa projektiin ja olevansa mukana nimenomaan rakentamassa biotuotetehdasta. Koko meidän sitoutunut ja asiansa osaava tiimi on sitä mieltä, että on mahtavaa olla mukana tässä projektissa!”

Havatorilla Metsä Fibre -urakan kiivain vaihe ajoittuu tulevalle kesälle. Silloin työmaalla tulee olemaan töissä n. 50 nosturia päivittäin. Koko projektin henkilöstöpiikki saavutetaan ensi syksynä, kun tehdasalueella työskentelee päivittäin yli 3000 eri henkilöä.

Artikkelin kuvat: Metsä Group

Metsä Fibren biotuotetehdas lukuina

 • Investoinnin arvo n. 2 miljardia euroa
 • Tehdas käynnistetään Q3/2023
 • Työmaalla parhaimmillaan päivittäin yli 4 000 ammattilaista
 • Kaikkiaan biotuotetehdasprojektissa työskentelee noin 15 000 eri henkilöä
 • Nostureita käytössä päivittäin 30-50

Team Havator projektissa

 • 30-50 kuljettajaa, jotka hoitavat nostot ja erikoiskuljetukset,
 • 3 ajojärjestelijää, jotka vastaanottavat tilaukset ja varaavat kaluston,
 • 3 työnjohtajaa, jotka valvovat nostoja, auttavat asiakasta ja kuljettajia nostoteknisissä asioissa, osallistuvat mm. nostoalueiden katselmuksiin ja suorittavat turvallisuuskierrokset,
 • 3 suunnittelijaa, jotka laativat nostosuunnitelmat,
 • 3 laskuttajaa, jotka huolehtivat oikea-aikaisesta ja oikeansisältöisestä laskutuksesta sekä
 • 10 henkilön huoltotiimi ja
 • projektipäällikkö, joka tekee sopimukset ja johtaa tiimiä.
 • Lisäksi projektiin osallistuu yli 20 eri toimihenkilöä Suomessa ja Ruotsissa muiden tehtävien ohessa.

Joko luit juttusarjamme toisen ja kolmannen osan? Toisessa osassa luotaamme biotuotetehtaan ensimmäisen rakennusvuoden tapahtumia ja esittelemme mm. paikalla olevaa kalustoamme. Kolmas osa kertoo kesän ja syksyn 2022 tiiviistä vaiheista.

Seuraamalla kanaviamme saat ensimmäisten joukossa tietoa projekteista, joissa olemme mukana!