Kiivastahtinen kesä Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalla

Kemiin nousevan Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakentamisen kiivain vaihe osui projektin nostotöistä vastaavan Havatorin osalta kesään 2022. Keväällä 2021 alkanut ja vuonna 2023 valmistuva Suomen teollisuushistoriassa merkittävän kokoluokan projekti on sitä myös Havatorille.

Kesän aikana, toukokuussa pidettyjen harjannostajaisten jälkeen, työmaalla hoidettiin esimerkiksi maanrakennus- ja paikallavalutöitä sekä erilaisia mekaanisia ja elementti- ja sähköasennuksia. Tehtaalle myös toimitettiin suuret tehdaskomponentit Kemin sisäsataman kautta: touko-heinäkuussa laitokselle saapuivat biotuotetehtaan haihdutinyksiköt, kuorintarummut ja titaanitornit. Suurimmat kappaleet olivat 15 metriä leveitä ja 510 tonnia painavia haihdutinyksiköitä ja pisimmät kappaleet noin 65 metrin pituisia reaktoritorneja.

Havator tarjoaa tehdasalueella projektin alihankkijoille laajan valikoiman nostureita eri kokoluokissa, kappaletavaranostureita sekä erilaisiin erikoiskuljetustehtäviin soveltuvaa lavettikalustoa. Iso osa Havatorin kalustosta on ollut Kemissä töissä kesän aikana: parhaimmillaan paikalla on ollut jopa 50 erilaista nosto- ja kuljetuslaitetta.

”Ennakoinnilla on suuri vaikutus töiden sujumiseen, ja siksi suurta osaa kesän aikaisista vaativimmista nostotöistä lähdettiin suunnittelemaan jo hyvissä ajoin ennen h-hetkeä ja poikkeamiin pystyttiin puuttumaan nopeasti sekä joustavasti. Työturvallisuus on tullut kaikessa tekemissä aina ensimmäisenä”, kertoo Janne Vaaraniemi, Havatorin Kemin biotuotetehdasprojektin projektipäällikkö.

Näin suuren nosto- ja kuljetuskaluston sijoittaminen ja käyttö yhdellä työmaalla on voimainponnistus myös Havatorin tiimille. Suunnittelu- ja työnjohto-osaamisen rinnalla on tarvittu nosto-, raskassiirto- ja huolto-osaamista ja eri tiimien sujuvaa yhteistyötä.

”Meihin luotetaan nimenomaan kokonaispalvelutoimittajana. Varsinaisen palvelun ohella esimerkiksi laitteiston kunnossa pitäminen on osa turvallista ja onnistunutta palvelutoimitusta”, kommentoi Vaaraniemi. ”Hyvin toimiva yhteistyö oman porukan kesken sekä muiden alihankkijoiden ja asiakkaan kanssa siivittää onnistumista”, hän jatkaa.

”Projekti on edennyt suunnitellusti aikataulussaan. Hyvän etukäteissuunnittelun ansiosta meidän on ollut helppo seurata töiden edistymistä. Esimerkiksi kesällä tehdasalueelle saapuneiden suurten tehdaselementtien pystytys ja asennus sujui suunnitellusti”, biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä kommentoi.

Vaikka projektin intensiivisin vaihe on Havatorin osalta nyt ohitettu, työt jatkuvat ja into tekemiseen säilyy.

”Ennen projektin päättymistä meillä on edessä vielä paljon mielenkiintoista tehtävää, ja vaikka meillä olisi välillä hiljaisempiakin jaksoja, me lähdemme siitä, että jokainen päivä on lopputuloksen kannalta yhtä tärkeä”, Vaaraniemi summaa.

Artikkelin kuvat: Metsä Group

Isoimpia Havatorin tekemiä nostoja

 • Haihdutinyksiköt
 • Soodakattilan pääkomponentit
 • Keitin ja imeytysastia
 • Putkisiltalohkot
 • Meesauunin lohkot
 • Puunkäsittelyn siltanosturit

Metsä Fibren biotuotetehdasprojekti lukuina

 • Investoinnin arvo n. 2 miljardia euroa
 • Tehdas käynnistetään suunnitellusti Q3/2023
 • Työmaalla parhaimmillaan päivittäin 4 000 ammattilaista
 • Eri työntekijöitä koko projektin aikana on noin 15 000
 • Nostureita käytössä päivittäin 30-50

Joko luit juttusarjamme ensimmäisen ja toisen osan?

Niissä esittelimme lähemmin projektiin osallistuvan, monimuotoisen ja osaavan tiimimme sekä ensimmäisen rakennusvuoden tapahtumia.

Seuraamalla kanaviamme saat ensimmäisten joukossa tietoa projekteista, joissa olemme mukana!